Kultur och Näringsliv

Ny styrelse i Kultur och Näringsliv!

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2003 11:17 CEST

Vid Föreningen Kultur och Näringslivs årsmöte den 9 april 2003 i Storkyrkosalen, Stockholm valdes följande nya ledamöter in i styrelsen:


Ordförande Lars Bertmar Carnegie

Vice ordförande Lars Nittve Moderna Museet
(tidigare övrig ledamot)

Styrelseledamöter Magnus Aspegren Folkoperan
Lars Berg Eniro
Peggy Bruzelius Lancelot Asset Management
Maria Curman Bonnierförlagen
Marika Wachtmeister Wanås Utställningar
Peter Örn Riksteatern

Utöver nyvalda ledamöter ingår följande i Kultur och Näringslivs styrelse:

Christina Alman ABB
Sture Carlsson Göteborgs Konsert
Ingvar Pramhäll Öhrlings
PricewaterhouseCoopers
Clas Reuterskiöld Industrivärden
Mikael Strandänger Verkställande ledamot


För mer information vänligen kontakta Kultur och Näringsliv på telefon 08-5195 54 42, -3.