Republikanska Föreningen

NY STYRELSE I REPUBLIKANSKA FÖRENINGEN

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 08:59 CET

På Republikanska Föreningens årskongress den 12 november valdes en ny styrelse för det kommande verksamhetsåret.

Ordförande:

Hillevi Larsson, riksdagsledamot (s), omval

Övriga ledamöter:

Peter Ahltin, advokat och riksdagsledamot (kd), nyval

Alexander Chamberland, språkrör Grön Ungdom (mp), nyval

Mats Einarsson, kommunalråd i Botkyrka (v), omval

Jimmy Mannung, föreningsutvecklare RFSU, omval

Gudrun Schyman, feminist och opinionsbildare, nyval

Magnus Simonsson, arbetssökande och f.d. ombudsman (fp), nyval

Jesper Svensson, skattejurist och fritidspolitiker (fp), fyllnadsval

Tommy Wiking, nyval

Uttalande från den omvalda ordföranden, Hillevi Larsson:

”Jag tackar för förtroendet att ytterligare ett år få leda Republikanska Föreningen och det glädjer mig att styrelsen nu täcker nästan hela det politiska fältet. Vi har fått företrädare från bland annat Fp, S, Vp, Mp och Kd. Det är första gången någonsin vi har representation från Kd i styrelsen, genom Peter Ahltin. Det är också roligt att få in en ledande feminist i styrelsen, i form av Gudrun Schyman Republikaner återfinns överallt i samhället, bland unga och äldre, kvinnor och män och i alla partier."

"Monarkin känns mer och mer förlegad för varje år som går. Runtomkring oss går samhället framåt, med reformer för utökad jämlikhet och demokrati. Samtidigt står kungahuset kvar och stampar utan någon som helst utveckling. Det är skrämmande att Sveriges främste representant, statschefen, fortfarande avlas fram enligt medeltida tradition. Vi har lyckats nå 99 procent demokrati i Sverige, nu är det hög tid att vi tar sista steget och avskaffar denna odemokratiska kvarleva!"

"Opinionsbildning är Republikanska föreningens främsta uppgift, vi vill sprida kunskap om monarkins odemokratiska grundvalar. De senaste åren har svenska folkets stöd för monarkin minskat vilket är en naturlig utveckling eftersom samhällsutvecklingen hela tiden går framåt medan monarkin blir alltmer mossig och förlegad."

Mer info: www.repf.se och Republikanska Föreningens ordförande: Hillevi Larsson tel: 070 - 560 65 17, e-post: hillevi.larsson@riksdagen.se


Republikanska Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som verkar för införandet av republik på demokratisk väg.

E-post: foreningen@repf.se
Postgiro: 114 96 91-6
hemsida: www.repf.se