TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

Ny styrelse i TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 16:14 CEST

På TEKO:s, Sveriges Textil- och Modeföretag årsmöte den 13 maj i Borås valdes följande styrelse:

Adam Brånby, Woolpower AB (omval)
Hans Davidson, Eton AB (nyval)
Stefan Dinér, Kwintet Sverige AB (omval)
Andreas Drugge, Kriss AB (nyval)
Christina Holmqvist, Swegmark of Sweden AB (nyval)
Anne Ludvigson, AB Ludvig Svensson (omval)
Mats Lundgren, FOV Fabrics AB (omval)
Per Segerqvist, Seger Europe AB (omval)

Till ny ordförande valdes Anne Ludvigson, vd för AB Ludvig Svensson.

Årsmötet, som hölls hos Proteko på Textile Fashion Center i Borås på tema 3D-teknik, blev en lyckad tillställning med ett 70-tal deltagare från TEKO:s medlemsföretag och samarbetsorganisationer.

3D-tekniken belystes ur olika synvinklar av de tre inbjudna talarna. Professorn i modedesign Clemens Thornquist från Textilhögskolan i Borås talade om hur 3D-skrivare kan användas inom nya områden för att skapa produkter på ett nytt sätt eller skapa helt nya produkter och hjälpmedel. Pär Ström, civilingenjör, författare och debattör vidgade vyerna och talade om 3D-tekniken som den nya industriella revolutionen när en ny affärslogik skapas och konsumenter blir producenter. Karin Nordborg, advokat och delägare på Danowsky & Partners Advokatbyrå talade om juridiken kring 3D-skrivare och belyste olika juridiska problem som uppstår i och med att den nya tekniken blir tillgänglig för allt fler privatpersoner.

Textilhögskolans 3D-skrivare, inköpt tack vare bidrag från Stiftelsen Svensk Textilforskning som TEKO har huvudmannaskap för, visades för deltagarna, liksom Textilmuséet som återinvigs och öppnas för allmänheten den 23 maj i samband med invigningen av Textile Fashion Center. Innan det sedvanliga minglet med buffé fick deltagarna lyssna till Hanna Lassing på fastighetsbolaget Kanico som gav en intressant och inlevelsefull presentation av byggnaden Textile Fashion Center.

Kontakt: Elin Lydahl, Generalsekreterare, tel. 08-762 66 62.


TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag är den gemensamma bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag.

Vi företräder branschen både nationellt och internationellt i alla frågor av gemensamt intresse för den svenska tekonäringen, dess företag och produkter. Huvuduppgiften är att ge service och information till medlemsföretagen. Avtalsområden, arbetsrätt, marknaden, miljön och EU är kärnan i verksamheten.

Vi har ett nära samarbete med de nordiska systerorganisationerna.

Vårt kansli finns i Stockholm och vi har 10 regionkontor spridda över landet. Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv och har kanslisamverkan med Teknikföretagen.