SKF AB

Ny styrelseledamot i AB SKF föreslås Kallelse till årsstämma den 25 april 2006

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 11:23 CET

Enligt den nomineringsprocess som beslutades på SKFs årsstämma 2005, föreslår de fyra största aktieägarna i SKF, vilka tillsammans representerar cirka 40% av rösterna för det totala antalet aktier i bolaget, att Eckhard Cordes utses till ny styrelseledamot i AB SKF.

Eckhard Cordes är chef för Franz Haniel & Cie, GmbH. Han är född 1950 och har studerat företagsadministration vid Hamburgs universitet och är Dr. rer. pol.

Eckhard Cordes är styrelseordförande för Metro AG samt styrelsemedlem i Rheinmetall AG, medlem av Deutsche Bank AGs styrelse för Stuttgartregionen samt styrelsemedlem i FIEGE Holding Stiftung & Co. KG.

Eckhard Cordes började på Daimler-Benz AG 1976 och efter ett antal ledande befattningar blev han 1996 medlem av ledningsgruppen och 2004 chef för Mercedes Car Group, DaimlerChrysler AG. År 2005 beslöt han sig för att lämna DaimlerChrysler för sin nuvarande befattning.

Förslaget innefattar också omval av de ordinarie ledamöterna Anders Scharp, Vito H. Baumgartner, Ulla Litzén, Clas Åke Hedström, Tom Johnstone, Winnie Kin Wah Fok och Leif Östling. Sören Gyll lämnar styrelsen.

AB SKF meddelar även genom detta pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämman den 25 april 2006.

Göteborg den 16 mars 2006

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Bilaga: Kallelse till årsstämma


För ytterligare information kontakta:
PRESS: Lars G. Malmer, SKF Group Communication, tel. 031-337 1541, e-mail: Lars.G.Malmer@SKF.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel. 031-337 1994, e-mail: Marita.Bjork@skf.com


Aktiebolaget SKF
SE-415 50 Göteborg, Sweden
Tel. +46 31 337 10 00 Fax. +46 31 337 17 22 www.skf.com