Vasakronan AB

Ny styrelseledamot i Vasakronan

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 15:43 CET

Hans Dahlgren invaldes som ny styrelseledamot i Vasakronan AB. Beslutet fattades vid en extra bolagsstämma, som också beslutade om en extra utdelning på 100 miljoner kronor i enlighet med ägarens förslag.

Hans Dahlgren, född 1948, är kabinettssekreterare i Utrikesdepartementet. Han har tidigare varit FN-ambassadör och statssekreterare i statsrådsberedningen. Hans Dahlgren är civilekonom från Handelshögskolan och styrelseledamot i Sveriges Turistråd.

Hans Dahlgren invaldes också i styrelsen för Vasakronans moderbolag Civitas Holding AB.

För vidare information kontakta:
Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan 08-783 21 09

Stora på kontor. Större på människor.
Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag och är inriktat på kommersiella fastigheter, främst kontor. Vasakronan finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Vasakronan ägs av den svenska staten.