RISE Research Institutes of Sweden AB

Ny styrelseordförande för RISE

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2017 09:25 CET

Jan Wäreby är ny styrelseordförande för RISE Research Institutes of Sweden. Beslutet fattades vid en extra bolagsstämma.

– Forskningsinstituten är en växande och viktig aktör i innovationsekosystemet. Personligen tycker jag att det är extremt spännande med bredden och den starka utvecklingsfas som RISE är inne i, säger Jan Wäreby om sin nya roll.

Jan Wäreby har tidigare arbetat som Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Sales på Ericsson, dessförinnan Senior Vice President och chef för affärsenheten Multimedia samt vice vd och chef för Sales and Marketing för Sony Ericsson Mobile Communications. Han har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola. Jan Wäreby är också engagerad i andra styrelser, han är till exempel ordförande i Fingerprint Cards och styrelseledamot i Tobii.

Jan Wäreby efterträder Sven Wird som tillfälligt har gått in i rollen som styrelseordförande under en period.

RISE övergripande uppdrag är att i samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svenska företag. RISE driver utvecklingen av en stark, svensk institutssektor. Sedan i somras då de tidigare institutskoncernerna Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT gick samman är RISE Sveriges största forskningsinstitut med cirka 2 200 anställda. RISE äger också 43 procent av institutskoncernen Swerea.

För ytterligare information, kontakta:

Ann Fröström, tf kommunikationsdirektör RISE, tel 070-519 60 44, ann.frostrom@sp.se

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden – Sveriges forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.

Som ett starkt, oberoende, forskningsinstitut, erbjuder vi ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster och gränsöverskridande affärsområden för SME, industri, akademi och offentlig sektor. I global samverkan möjliggör vi förnyelse och värdeskapande innovationer för ökad konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.

RISE 2 200 anställda finns på 23 orter i Sverige och även utomlands. RISE ägs av den svenska staten och under 2017 etableras RISE HK i Göteborg.