Direktdemokraternas Riksorganisation

Ny svensk bok om framtidens politik

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 11:09 CEST

Anders Lönnfält och Joakim Sigvald har följt den svenska direktdemokrati- och e-demokratirörelsen sedan tidigt 2000-tal. De har båda varit delaktiga i att utveckla den nya demokratimodell som växte fram i internetboomens spår och som den svenska direkt-
demokratirörelsen nu har samlats kring. För första gången beskrivs nu den här modellen i bokform, med svenska som originalspråk.

Flytande demokrati är en syntes mellan direktdemokrati och representativ demokrati som går i takt med dagens informationssamhälle.  Tack vare modern teknik är det möjligt att låta varje medborgare vara så delaktig den vill i hela den politiska processen, samtidigt som de som önskar kan fortsätta att överlåta sin röst på politiker. Den här boken förklarar hur och varför detta är vägen framåt för demokratin.

Flytande demokrati är framtidens demokrati

Den stora frågan inför höstens riksdagsval är som vanligt vilket block, höger eller vänster, som kommer att bli störst. Det är nog så intressant, men skymmer samtidigt en långsiktigt viktigare fråga. Enligt alla opinionsundersökningar kommer riksdagsvalet att bli historiskt dåligt för de båda stora partierna samtidigt som riksdagen kan få fler partier än någonsin förr. Vad är det som händer?

Det korta svaret är att ideologierna är döda. De stora partierna bygger sin existens på att representera en ideologi. Men när väljarna inte längre drivs av ideologisk iver försvinner också den främsta anledningen att rösta på dessa partier. Istället är det konkreta frågor som engagerar: miljö, invandring och feminism för att nämna några.

Att detta leder till problem är både politiker och statsvetare ense om. Men få tycks inse magnituden av dessa problem. Vårt representativa demokratiska system har alltid fungerat i symbios med starka ideologier. Tanken är att breda masspartier med grepp om hela åsiktsspektrumet ska styra och bilda regering. Men det konceptet är svårt att överföra på en koalition av små enfrågepartier, vilket skulle bli aktuellt om nuvarande trend fortgår.

Det finns därför skäl att se sig om efter något nytt. Att ifrågasätta den representativa demokratin är ingenting man gör lättvindigt men vi har kommit till en punkt där det blivit dags att ta ett steg vidare i utvecklingen.


Direktdemokraterna är partiet som vill ha mer demokrati för medborgarna.Vi vill att det ska hållas många folkomröstningar i politiska frågor hela tiden. Alla ska få vara med och bestämma och påverka hur samhället utformas. Vi vill att du som medborgare ska få delta i debatten, ha möjlighet att komma med förslag och vara med och rösta om de politiska besluten i riksdagen, landstinget och kommunen.