Pond Healthcare Innovation

Ny svensk innovation – lungtest för KOL-patienter via mobilen

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 06:27 CET

Det svenska innovations- och designföretaget Pond Healthcare Innovation har utvecklat en egen spirometer och mobilapp som mäter lungfunktionen hos patienter som lever med lungsjukdomen KOL eller personer som misstänks ha den. Lösningen är mycket billigare än dagens mätinstrument, och så enkel att använda att man kan göra det hemma.

Ungefär 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. För att ställa diagnos använder läkare en spirometer som mäter lungkapaciteten. Många söker vård i ett sent skede och underdiagnostiken beräknas vara stor.

– Det görs alldeles för få spirometriundersökningar i Sverige. Det kan finnas upp emot 400 000 odiagnostiserade KOL-patienter i Sverige, säger överläkare Martin Anderson, som är expert på lungfunktionsmätningar på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Nu har Pond Healthcare Innovation, tillsammans med läkemedelsföretaget Novartis, utvecklat en lättanvänd spirometer som kopplas direkt till mobiltelefonen.

Air Smart Spirometer kopplas till hörlursingången på en iPhone. En app guidar användaren genom testet och visar resultatet. Produkten är CE-certifierad och används på samma sätt som de betydligt dyrare system som finns på vårdcentraler och sjukhus.

– Den här mobila applikationen, som är både lättanvänd och billig, har potential att göra stor skillnad för vården och patienterna, säger överläkare Martin Anderson.

– Vi vet att exempelvis att Hjärt-Lungfonden har som mål att halvera dödligheten i KOL. Vår förhoppning är att vården ska hitta fler patienter med KOL i ett tidigt skede då sjukdomen går att bromsa upp, säger Daniel Taub, VD på Pond Healthcare Innovation.

Air Smart Spirometer kommer också att finnas tillgänglig för privatpersoner via nätet. Ett startpaket där både appen och mätinstrumentet ingår kostar ca 300 kronor. Under nästa år planerar företaget att lansera en Android version. Dessutom arbetar man med en applikation för diagnostik av astma, en annan stor folksjukdom.

KOL är en sjukdom som drabbar enormt många patienter över hela världen, och genom vårt partnerskap med Novartis har vi nu möjlighet att hjälpa många av dem att få rätt diagnos. Ett bra exempel är ett gemensamt screening projekt i Malaysia som vi kommer genomföra under december, säger Daniel Taub.

Fakta om KOL

Var tjugonde svensk, eller minst en halv miljon personer, lever med KOL.

Bara var femte har fått diagnos. Det innebär att minst 400 000 invånare i Sverige lever med KOL utan att veta om det.

Årligen dör över 2 500 personer av KOL i Sverige, och antalet ökar.

Tidig diagnos kan bromsa sjukdomsförloppet och minska dödligheten.

Källa: Hjärt- och Lungfonden

För mer information kontakta:

Daniel Taub, vd, Pond Healthcare Innovation
Mobil: 0705-673 688
E-post: daniel.taub@healthcareinnovation.se

Martin Andersson, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
Mobil: 0725-512 234

Nicklas Rosendal, kommunikationschef, Novartis Sverige AB,
Mobil: 0708-893 334

Besök även gärna hemsidan: www.smartspirometry.com