OTMETKA Log Marking AB

Ny svensk spårbarhetsteknik kan revolutionera världens skogsbruk

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2010 16:39 CEST

Tillväxtbolaget OTMETKA Log Marking AB utanför Uppsala är nu efter tio års utvecklingsarbete, mycket i det tysta, redo för att presentera märkningssystemet Woodpecker med stora ekonomiska, miljömässiga och sociala vinster för såväl skogsbruket som samhället i stort.

Woodpecker är ett patenterat system med ensamrätt i alla viktiga skogsindustriländer. Det kan garantera full spårbarhet av timret från trädets växtplats i skogen till sågen. Systemet kan även länkas ihop med befintliga streckkodssystem och därmed skapa spårbarhet ända ut i detaljhandeln. Det blir möjligt då varje timmerstock märks med en automatisk id-kod när den avverkas med skördare.

Offentliggörandet av tekniken sker i ett läge då frågan om virkets spårbarhet är högst aktuell. I början av juli (5–8 juli) fattar Europaparlamentet, efter flera års behandling, beslut om regler för att hindra handel av olagligt virke. Mycket talar för skarpa skrivningar och företag som för in eller säljer trä och trävaror inom EU kan komma att behöva göra aktiva förebyggande åtgärder för att förhindra denna handel. Kritiker befarar att krav på spårbarhet kommer att medföra höga kostnader, krångel och byråkrati. Men det kan istället innebära motsatsen.

Vinsterna med systemet Woodpecker är betydande och mångfasetterade. Förutom att förhindra illegal avverkning, korruption, penningtvätt och snedvriden konkurrens inom skogbruket, kan systemet kraftigt effektivisera skogsbrukets timmerhantering genom förbättrad logistik och ge ökad säkerhet vid affärstransaktioner med timmer. Certifieringssystem som kräver spårbarhet kan också automatiskt få en kvittens på att spårbarhetsreglerna följs med bland annat ökad biologisk mångfald som resultat.

– Systemet kan skapa helt nya möjligheter i hela förädlingskedjan, däribland annat den svenska industrin har mycket att vinna, säger Bengt Sörvik, vd och grundare till bolaget.

Det mest etablerade internationella certifieringssystemet för ansvarsfullt skogsbruk är FSC. Men under de senaste åren har FSC dragit på sig en hel del kritik för att vara för slappt och för att det saknar säker spårbarhet. Helt nyligen drog sig också en av grundarna av Svenska FSC, Naturskyddsförening, ur detta projekt. Dessa brister kan Woodpecker hjälpa till att täppa till.

Nu återstår praktiska tester av tekniken och bolaget söker därför proaktiva samarbetspartners, uppdragsgivare och investerare för att sjösätta Woodpecker fullt ut. Går allt i lås beräknas systemet vara i drift i samband med nästa års internationella skogsmässa, Elmia Wood.

OTMETKA Log Marking AB är ett publikt aktiebolag med ett 50-tal aktieägare. Namnet Otmetka är ryska och betyder märke som fritt kan översättas till godkänd.

För mer information kontakta:

Bengt Sörvik, vd OTMETKA Log Marking, tel: +46 70 516 12 52,  +46 18 35 13 00, info@otmetka.com

Anne Nilsson, ansvarig för presskontakter, tel: +46 70 517 38 76

Bilder för fri användning hittas på: www.otmetka.com

OTMETKA Log Marking AB utvecklar ett system som automatiskt kan individmärka timmerdelen av trädet vid avverkning med skördare. Genom patent kan vi skapa spårbarhet tillbaka till "stubben".