Mundipharma AB

Ny svensk studie av Mundipharma tar äldres smärta på allvar

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2013 12:08 CEST

En nyligen avslutad studie initierad av Göteborgsföretaget Mundipharma, har utvärderat smärtbehandling med Norspan veckoplåster hos den äldre patientpopulationen ( 75 år). Studien presenteras den 18 april på British Geriatric Society’s kongress i Belfast och visar bland annat att Norspan är ett lämpligt behandlingsalternativ för att lindra smärta hos äldre patienter.

Resultat från flera andra studier visar att långvarig, icke- cancerrelaterad smärta är en enorm börda för patienter, familjer och samhället. Många äldre med långvarig värk får idag inte den smärtbehandling som de behöver och slutar efter ett tag att söka effektiv vård, trots försämrad livskvalitet där smärtan leder till ett inaktivt liv, sömnproblem, depression och nedsatt aptit. [1]

Det finns idag få studier gjorda på den äldre patientgruppen (≥ 75 år) inom smärtområdet. Jon Karlsson, professor och huvudansvarig prövare för studien ser det som en viktig signal, att äldres smärta måste börja tas på allvar. 

– Den äldre populationen som går runt med ständig värk är en stor och ibland exkluderad grupp i samhället som lider i det tysta men som förtjänar att få en bättre livskvalitet. Det finns idag bra behandlingsalternativ och det är glädjande att det nu har gjorts en studie på denna åldersgrupp, säger Jon Karlsson, professor och huvudansvarig prövare.

Studien, som väntas publiceras senare i år, jämför två ålderskategorier av patienter, 50-60 år och äldre än 75 år, som lider av kronisk artrossmärta i höft och/eller knä. Resultaten visar att båda åldersgrupperna fick en signifikant smärtlindring med Norspan veckoplåster. Vidare visar resultaten att Norspan är ett vältolererat behandlingsalternativ som ger en bra smärtlindring hos äldre patienter. Detta på grund av den farmakokinetiska profilen och den transdermala administreringen.

Långvarig värk definieras som en ständig eller återkommande smärta under mer än tre månaders tid och förekommer hos 18 procent av alla vuxna i Sverige, men är vanligare hos äldre. Ofta varar smärtan i många år. Det är framförallt personer i medelåldern och äldre som drabbas av långvarig värk. [2]

Om Mundipharma
Mundipharma AB är ett svenskt forskande läkemedelsföretag som arbetar med läkemedel inom flera sjukdomsområden. Företaget har läkemedel mot måttliga till svåra smärttillstånd, olika former av cancer, astma och ledgångsreumatism samt produkter för egenvård. För mer information, besök gärna www.mundipharma.se.

Referenser:
1. O’Brien T. et al. 2012. The impact of chronic pain - European patients’ perspective over 12 months. Scandinavian Journal of Pain 3(1): 23-29
2. Enkätundersökning om långvarig värk, Sveriges Pensionärsförbund (SPF), 2012

För mer information, kontakta gärna:
Anna Rundcrantz, Produktchef smärta, Mundipharma AB
anna.rundcrantz@mundipharma.se
0708-774465

13-Nor-15-Aru

Mundipharma AB är ett forskande läkemedelsföretag som ingår i en internationell grupp associerade företag som alla arbetar främst med fokus på smärtbehandling och onkologi. Vi är alla privatägda entreprenörsinriktade företag med ett gemensamt engagemang inom forskning och utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning, utbildning, distribution och licensiering av receptbelagda och receptfria läkemedel samt andra sjukvårdsprodukter.