Red Hat Nordic

Ny svensk undersökning visar molnets möjligheter och orosmoln

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2014 10:35 CET

Fler än hälften av svenska företag har redan tagit de första stegen ut i molnet – och inom kort planerar tre av fyra företag att finnas där. Men säkerhetsfrågan bromsar utvecklingen. Det visar en omfattande enkätundersökning bland svenska företag om attityder till molnet, som utförts på uppdrag av Red Hat.

Endast ett fåtal (13,2%) av dem som svarat i undersökningen upplever att det publika molnet är det alternativ som bäst svarar deras behov och fler än tre gånger så många föredrar en privat molnlösning eller en hybrid av privat och publikt. Ändå är det vanligaste bland de företag som implementerat molnlösningar att välja det publika molnet. Motiveringarna har ofta att göra med att man endast väljer att lägga ut icke-känsliga delar av IT-verksamheten i molnet, som inte är känsliga för intrång.

Bland dem som valt privata molnlösningar eller hybridmoln är säkerhetsfrågan den dominerande motiveringen - 67 procent rankar detta som mycket viktigt. Detsamma gäller även de företag som inte ser något behov av att implementera molnlösningar i dagsläget.

Säkerhet är också den överlägset viktigaste frågan bland dem som överväger att dra igång en molnsatsning (54 %), och även fler än fyra av tio av de som har molnlösningar idag ser det som ett mycket viktigt orosmoment. Det finns även även en utbredd uppfattning om att dagens molntjänster inte motsvarar de behov företaget har bland dem som valt att inte lägga ut IT i molnet (25%).

Inom fem år tror nästan åtta av tio svarande att de har placerat mer IT i molnet jämfört med idag, och nära två tredjedelar tror att molnsatsningen utökas under det kommande året. Nästan nio av tio svarande anger att externa leverantörer helt eller delvis kommer att vara inblandade i molnbygget.

Undersökningen visar också att det i de flesta fall är IT-avdelningarna som utvärderar tjänsterna och projektleder implementeringen men att budgetfrågan i stor utsträckning hanteras på andra håll i organisationen.

”Det är uppenbart att säkerhet är den högsta tröskeln för att tillväxten i molnet ska öka ytterligare och det är också en fråga utvecklarcommunityn och vi på Red Hat lever med dagligen. I vår senaste version av Red Hat Enterprise Linux har också lagt särskilt fokus på säkerhetsfunktionerna och stödjer säkerhetsstandarden Opeenscap 2.1. Den stora fördelen med community-driven innovation är att man mycket snabbt kan uppfatta och ta fasta på kundens önskemål och behov, och därför kommer säkerhet att vara en central frågeställning i alla de lösningar vi levererar även fortsättningsvis”, säger Jimmy Sköldberg, Regional Director, Nordics på Red Hat.

I undersökningen som utfördes av IDG på uppdrag av Red Hat deltog fler än 350 personer som arbetar med eller har övergripande ansvar för IT-frågor på företag i Sverige – verkställande direktörer, CIO:er, tekniker, arkitekter och konsulter. Undersökningen pågick under perioden 21 augusti-19 september 2013.

 

För mer information om undersökningen, kontakta
Mattias Källman, AxiCom PR, mattias.kallman@axicom.com +46 760 28 92 70