Svensk Form

Ny svensk utmärkelse för alla former av design

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 08:46 CEST

Svensk Form, SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) och Sveriges Reklamförbund presenterar tillsammans Sveriges nya designutmärkelse ­ Swedish Design Award på Future Design Days, 14­15 november.

Sveriges tre största designorganisationer har satt samman en nationell designutmärkelse för att belöna design ur ett bredare och djupare perspektiv än vad som belönas i andra designutmärkelser. Swedish Design Award bjuder in ett vitt spektrum av designlösningar med tillhörande gestaltningar.

Fokus på designens nytta
Den nya utmärkelsen fokuserar på problem design löser för företag och organisationer och hur designkompetenser på olika sätt bidrar till detta. För att få medverka måste designlösningarnas nytta dokumenteras. De bidrag som lyckats bäst kommer att belönas med ett ²Design S².

Rådgivande grupp
Swedish Design Award har en rådgivande grupp som ska se över bedömningskriterier, kategorier och utse en jury.

Den rågivande gruppen består av:
Aina Nilsson, Designchef Volvo Lastvagnar
Krister Torsell, VD Ergonomidesign
Kersti Sandin, Design Manager Kinnarps
Jacob Lind, VD Futurniture
Maria Ben Saad, Modejournalist och lektor på Beckmans Designhögskola Lars Strannegård, Associate Professor Stockholms Handelshögskola Ulf Berlin, VD Designkontoret Silver

Namn och grafiska identitet
Designbyrån Blidholm Vagnemark Design, BVD, har fått uppdraget att ta fram utmärkelsens namn och grafiska identitet. Arbetet med namn och språklig identitet görs i nära samarbete med Public Speaking.

Presentation
Den nya designutmärkelsen presenteras i sin helhet på Future Design Days på Stockholmsmässan. Den 14 november presenterar de tre organisationerna som står som avsändare för Swedish Design Award på Exposcenen klockan 12.45­12.55. Swedish Design Award kommer närvara i Expo området under hela Future Design Days (14­15 november) samt under pressvisningen 13 november.


Kontakt
Christian Kugelberg, projektledare för Swedish Design Award
Mobil: 070/663 60 58
Kontor: 08/679 08 07