Skandia

Ny Sverigechef i Skandia

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 09:17 CEST

Till ny chef för Skandia Sverige och därtill vVD i koncernen har utsetts Gert Engman, 54. Han kommer också att vara globalt ansvarig för IT-frågor inom koncernen och kommer att i dessa båda egenskaper ingå i Skandias koncernledning.

Gert Engman är idag vVD, CIO och chef för Gemensam Service i Föreningssparbanken. Han har närmare 30 års bakgrund från den finansiella sektorn, exempelvis som utlandschef i FinansSkandic, regionchef i Securum samt i ett flertal andra ledande befattningar inom Föreningssparbanken bl a som regionchef för bankens västra region. Som chef för Föreningssparbankens On-line Services ansvarade han också för att bygga upp bankens internet- och telefonbanksverksamhet till den största i Norden.

Skandias koncernchef Hans-Erik Andersson säger:

- Gert Engman har precis det affärsmannaskap och den breda och djupa erfarenhet från den finansiella sektorn som behövs för att ta sig an den viktiga uppgiften att utveckla Skandias svenska verksamheter till en sammanhållen och slagkraftig enhet. Gerts kunskaper inom IT-området och från internet-banking är också strategiskt viktiga för Skandia, såväl för att ta ett samlat grepp kring våra IT-aktiviteter som för att fortsätta utveckla Skandiabanken och andra IT-baserade kunderbjudanden.Gert Engman har varit min önskekandidat och jag är mycket glad över att få välkomna honom till Skandia.

Gert Engman säger:

- Jag har alltid haft stor respekt för Skandias ställning och kompetens. Jag ser fram emot att få ta stafettpinnen och bygga den svenska verksamheten och den globala IT-strategin. De uppdragen är en möjlighet för mig att få använda alla de erfarenheter jag skaffat mig i den finansiella sektorn - från marknad till produktutveckling och IT.

Gert Engman tillträder den 1 augusti 2004.

För frågor:
Gunilla Svensson, presschef, tel 08-788 42 97


Koncernfunktion Kommunikation
103 50 Stockholm
Telefon vx 08-788 10 00
Telefax 08-788 23 80
www.skandia.com

Besök:
Sveavägen 44