Systembolaget AB

Ny Synovate Temo-undersökning: 3 av 5 svenskar är oroliga för alkoholens risker

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 13:53 CET

Svenska folket känner stor oro för alkoholens inverkan på folkhälsan och på samhället i stort. Det visar en färsk undersökning som Systembolaget låtit Synovate Temo genomföra. Den presenteras idag på Alkoholkommitténs konferens Nationella Alkoholstämman i Stockholm.

56 procent anser att det finns en ganska eller mycket stor risk med alkohol för svenska folkets hälsa och för samhället i stort. Knappt hälften av svenskarna, 44 procent, känner sig oroliga över riskerna med en ökad alkoholkonsumtion. 58 procent är även oroliga över den ökande konsumtionen bland ungdomar.

- Resultaten visar att för majoriteten av svenska folket är alkohol inte vilken vara som helst, säger Anitra Steen, vd för Systembolaget. De flesta av oss är medvetna om att alkohol har både positiva och negativa effekter, och vi oroar oss för följderna av en hög alkoholkonsumtion.

Särskilt stor är medvetenheten om att alkohol har en stark koppling till våldsbrott. 71 procent anser att alkohol är en ganska eller mycket stor orsak till våldet i det svenska samhället. Dessutom utgör alkoholpåverkade förare den största risken i trafiken.

Knappt hälften av svenskarna har upplevt negativa erfarenheter av alkohol i sin omgivning

48 procent har negativa erfarenheter av alkohol antingen i den närmaste familjen, bland övrig släkt och vänner eller på arbetsplatsen/skolan/universitet. I just den närmaste familjen är det 1 av 5 som har negativa erfarenheter. Av dessa 22 procent är andelen högre bland kvinnor och framför allt 30 44 åringar. Problemen tar sig främst uttryck i alkoholberoende och oro i hemmet. Bland övrig släkt och vänner, som inte inkluderar den närmaste familjen, är siffran så hög som 33 procent. Något som yppar sig genom att de dricker för mycket i allmänhet eller vid vissa tillfällen samt alkoholberoende.

- Systembolaget har ett samhällsansvar. Vi säljer alkohol på ett ansvarsfullt sätt. Vi har också till uppdrag att informera om de negativa aspekterna av de varor vi säljer. För att kunna sköta detta på ett effektivt och framgångsrikt sätt hjälper det oss om vi har en bild av hur svenska folket värderar alkoholens risker, avslutar Anitra Steen.

Om undersökningen

Resultaten får användas fritt om källan Synovate Temo på uppdrag av Systembolaget anges. Undersökningen genomfördes genom en postal enkät under perioden 11 september - 22 oktober 2006. Den består av ett slumpmässigt urval av svenska folket i åldern 16-75 år. Antalet respondenter i undersökningen är 1002 personer. Vid frågor om undersökningens metod eller genomförande, kontakta Jan Enander på Synovate Temo, tfn 08-522 331 14 eller 073-950 31 14, jan.enander@synovate.com

Pressmaterial

Sammanfattning av undersökningen: http://www.systembolaget.se/NR/rdonlyres/0F853E08-A4D1-4FC9-A347-5340BC79EE54/0/Presentation_undoroalkrisker_SB061109.pdf

Dokumentet hittar du på Systembolagets presswebb: www.systembolaget.se/press under rubriken "Undersökning svenskarnas oro...". Där du även kan hämta ladda ned undersökningen i sin helhet (pdf).

För mer information, kontakta gärna:
Presschef Björn Rydberg via presstjänsten tfn 070-245 00 47, press@systembolaget.se