Avesta kommun

Ny tågförbindelse med Uppsala, Arlanda och Stockholm

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 10:30 CEST

– Det känns bra att Dalabanans Intressenter har kunnat bidra till att människorna i
Dalarna och angränsande län nu får bättre möjligheter att besöka Stockholm över
dagen, säger Anders Ahlgren, ordförande för Dalabanans Intressenter.
Intresseföreningen Dalabanan har tillsammans med SJ, Tåg i Bergslagen (TiB) och
Tågkompaniet funnit en kreativ lösning för att uppfylla behovet av en tågförbindelse
som gör det lättare att besöka Stockholm under en dag.

Behovet av fler tågförbindelser på Dalabanan mellan Stockholm och Dalarna ökar ständigt
pga ökat resande och pendling och resenärerna på Dalabanan har bland annat efterfrågat en
tågförbindelse som förbättrar möjligheterna att åka till och från Stockholm under en samma
dag. På vissa avgångar är det redan nu trångt och tågen är fulla.

Genom en samverkan mellan SJ, Tåg i Bergslagen och Tågkompaniet möjliggörs en ny
resmöjlighet på förmiddagen genom att SJ använder ett av TiBs tåg. Tåget, som avgår 9:52
från Borlänge (med anslutningar från Mora och Falun) och ankommer till Stockholm 12:16,
fyller en 4 timmar lång lucka i tidtabellen mot Stockholm på förmiddagen. Samma tåg lämnar
sedan Stockholm 12:44 och är åter i Borlänge 15:06 (med anslutningar till Mora och Falun).

Vissa delar av ovanstående lösning kommer att, eller kan komma att, behöva justeras efter en
tid.
• Tidtabellen medger under hösten inte de uppehåll som önskas på återresan till Borlänge, men det problemet kommer att åtgärdas vid årsskiftet.
• Erfarenheterna får visa hur utformningen av servicekonceptet / tågets inredning fungerar i denna typ av trafik som är mer långväga än den som tågets inredning ursprungligen är anpassad för.
– Vi har valt att arbeta med att utveckla trafiken med de förutsättningar som finns idag och detta är ytterligare ett steg mot en bättre trafik på Dalabanan med målsättningen ett tåg/timme under delar av dygnet, säger Anders Ahlgren.

Fortsättningsvis arbetar Dalabanans Intressenter för att få mer investeringar i banan. Investeringar som bör innebära till exempel fler mötesstationer för att minska restiden, förbättring av punktligheten och moderna intercitytåg anpassade för sträckan.

I arbetet med utvecklingen av trafiken på Dalabanan är alla synpunkter / förslag värdefulla,
enklast är att mejla dessa till Dalabanans Intressenter, info@dalabanan.com.

Presskontakt:
Anders Ahlgren, Dalabanans Intressenters ordförande.
Mobtel: 070-5675007

Dalabanans Intressenter består av kommunerna Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Heby, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Sala, Säter, Uppsala, Älvdalen