TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Ny TCO-rapport om högskolan: Jobbpessimism bland utrikesfödda

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 11:16 CEST

Utlandsfödda universitets- och högskolestudenter upplever det som svårare att komma in i svenskt arbetsliv än svenskfödda. Hela 40 procent av de utrikes födda tror att de riskerar arbetslöshet efter examen. Motsvarande siffra för inrikes födda är 25 procent. Det är dessutom dubbelt så vanligt att utrikes födda tror att det tar längre tid att få jobb efter examen än bland svenskfödda. 14 procent av de utrikes födda vill helst bosätta sig utomlands efter examen (7 procent bland svenskfödda). Man kan se i svaren att det finns en rätt stor potential att utlandsfödda examinerade flyttar utomlands.

- Det här är illavarslande siffror för Sverige. Ska vi klara globaliseringen så behöver vi mängder av nya välutbildade akademiker i landet. Skulle vi få en ”brain-drain” från svenska högskolor till utlandet så riskerar Sverige en lägre tillväxt, lägre skatteintäkter och därmed en svagare grund för våra välfärdssystem, säger Sture Nordh, TCOs ordförande.

TCOs studie förstärker bilden av att personer med utländsk bakgrund upplever det som svårt att komma in i svenskt arbetsliv, även om de har en eftergymnasial utbildning.
Om studierna leder till utanförskap istället för uppfyllda förväntningar om jobb och karriärmöjligheter så kan en kunskapsexport bli verklighet, tror rapportförfattaren Ulf Andréasson, TCO:

- Tyvärr finns det nog ett visst fog för oron bland utrikes födda studenter. Det viktiga just nu i svensk ekonomi är nog att skapa fler jobb, för då kommer utsållningsmekanismerna för välutbildade utlandsfödda att minska drastiskt. Ökad sysselsättning har en gynnsam effekt för att motverka etnisk diskriminering, säger Ulf Andréasson.

Fakta: Föregående läsår gick 47,5 procent av befolkningen under 25 år vidare till eftergymnasiala studier (2003-2004). Av utexaminerade hade 11 procent utländsk bakgrund (läsåret 2001-2002). På uppdrag av TCO gjorde SCB under november 2004-januari 2005 en enkätstudie bland studenter vid universitet och högskolor. 2 500 individer ingick, varav 900 var utrikes födda.

För mer information, kontakta Ulf Andréasson, TCO, på tel 070-480 11 10.