TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Ny TCO-rapport: Politikerna förstår inte kraften i utslagningen i arbetslivet

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 11:48 CEST

Hälften av arbetsgivarna ratar sjukskrivna och långtidsarbetslösa. Utsorteringen i arbetslivet har skapat en permanent utslagning och arbetsgivarens negativa attityder har inte ändrats sedan 2005. Det visar siffror som Statistiska Centralbyrån SCB låtit ta fram för TCOs räkning.

I TCOs rapport Jakten på superarbetskraften konstaterar TCO med SCB:s siffroratt utsorteringen på arbetsmarknaden är ett permanent fenomen. Rapporter om jakten på superarbetskraften från 2005 och 2007 visar att inga förändringar skett i arbetsgivarnas negativa attityder till långtidsarbetslösa eller personer som är sjukskrivna från annat arbete. De accepteras i allt mindre utsträckning av arbetsgivare och slås permanent ut från arbete.


- Beslutsfattarna har inte förstått denna nya, mycket hårda verklighet, säger rapportförfattarna Roger Mörtvik och Kjell Rautio, samhällspolitisk chef, respektive välfärdsutredare vid TCO. Vi kan visa att arbetsgivare oavsett konjunkturläge undviker arbetskraft som inte presterar på topp. Görs inget åt detta kommer en andel i vårt samhälle att gå från utanförskap till slutlig utslagning.

- Politiken kan inte fortsätta stå tomhänt inför utslagningen i arbetslivet, säger Sture Nordh, ordförande i TCO. Detta är svenska samhällets tyngsta utmaning. Med en permanent andel utanför arbetskraften hotas skatteinkomster och välfärdssystemen. Detta måste dominera den samhällspolitiska debatten framöver och vi riktar tre frågor till de politiska blocken som måste få nya svar.

1. Varken högre tillväxt eller tuffare krav på de enskilda har minskat arbetsgivarnas utsortering av arbetskraft. Hur kan er politik bidra till att ändra på detta?

2. En allt större del av dem - både unga och gamla - som nu sorteras ut från arbetslivet har kort eller omodern utbildning. Vilka åtgärder avser ni att vidta för att motverka det "utanförskap" som beror på brister i utbildningssystemet?

3. En stor del av dem som faller ur arbetsmarknaden upplever att de inte har fått tillräckligt stöd, rehabilitering eller utveckling. Hur ska ni förbättra stödet till de sjukskrivna och långtidsarbetslösa?

Under vintern 2009 har TCO låtit SCB ställa ett antal frågor till ett representativt urval av arbetsplatser i landet, både i den privata och i den offentliga sektorn. Enkäten har ställts till chefer eller verksamhetschefer ansvariga för personalrekryteringen på arbetsställen med fler än 10 anställda. Ungefär 2600 arbetsställen täcktes in. Resultaten har jämförts med de svar man fick på samma frågor med samma metod år 2007 och från en tidigare rapport från 2005.

Det visar sig att omkring hälften av alla arbetsgivare över denna tid är negativa eller mycket negativa till att anställa långtidsarbetslösa eller sjukskrivna från annat arbete.

Andra fakta som TCO låtit SCB ta fram visar att mellan 2006 och 2007, mitt under högkonjunkturen, lämnade 57000 personer arbetslivet för långtidssjukskrivning eller sjuk-/aktivitetsersättning, men mindre än hälften, 25000 personer, kom in på arbetsmarknaden från att ha varit långtidssjuka eller med sjuk-/aktivitetsersättning.

Enligt TCOs kommande rapport om den fortsatta jakten på superarbetskraften och utsortering av dem som inte klarar kraven, har långtidsarbetslösheten bitit sig fast på en högre nivå och sjunker inte tillbaka ens under högkonjunkturer.

Här hittar du rapporten Jakten på superarbetskraften III

För mer information, kontakta: Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef, 070-48 191 17, Kjell Rautio,välfärdsutredare, 070-22 332 29 eller Sture Nordh, ordförande TCO, 070-34 623 28