Hjälpmedelsinstitutet

Ny teknik för äldre testas i tre kommuner

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 07:45 CET

Norrköping, Västerås och Göteborg får fem miljoner kronor vardera av regeringsuppdraget Teknik för äldre på Hjälpmedelsinstitutet. Kommunerna ska använda och utvärdera teknikstöd, t ex robotar och påminnelsestöd, hos personer över 80 år. Samverkan och metoder för att skapa bättre tillgänglighet i bostäder ska utvecklas. Verksamheterna ska resultera i erfarenheter och kunskap som kan användas i andra kommuner.

-  Det är definitivt en utmaning kommunerna står inför vad gäller allt fler äldre. Men det finns också spännande möjligheter med ny teknik, samverkansformer och innovativa lösningar, säger Jan Grönlund, direktör vid Hjälpmedelsinstitutet som samordnar satsningen Teknik för äldre.  

De tre kommunerna har valts ut bland flera sökande. Verksamheterna kommer att utvärderas av lokala FoU-enheter och pågå till och med 2012.

Bakgrunden till satsningen på Teknik för äldre är den demografiska utvecklingen. Dagens 1,8 miljoner personer över 65 år ökar till två miljoner år 2020 och åren efter det ökar andelen över 80 år kraftigt. De allra flesta äldre vill klara sig själva och bo kvar hemma så länge som möjligt. En förutsättning kan då vara att det finns automatiska dörröppnare, att höga trösklar tas bort så att man tar sig fram med sin rollator eller att man har ett bra påminnelsestöd.  

Fakta om Teknik för äldre
Regeringen satsar 132 miljoner kronor under sex år på att stödja utvecklingen
av bra teknik för äldre. Satsningen samordnas av Hjälpmedelsinstitutet. www.teknikforaldre.se.

För mer information kontakta:
Västerås stad: 
Boel Bolwig, Strateg, tfn: 021 - 39 23 25, e-post: boel.bolwig@vasteras.se

Göteborgs stad:
Kerstin Karlsson, Chef, Senior Göteborg, tfn: 031-368 03 06, e-post: kerstin.karlsson@stadshuset.goteborg.se

Norrköpings kommun:
Lars Carlsson, Vård-och omsorgschef, tfn: 0730-202300, e-post: lars.carlsson@norrkoping.se
Anders Carlsson, projektledare, Hälsans nya verktyg, tfn: 0705-38 89 08, e-post: anders@halsansnyaverktyg.se

Hjälpmedelsinstitutet:
Bengt Andersson, programchef, Teknik för äldre, tfn:070-544 28 62, e-post: bengt.andersson@hi.se
Magdalena Marklund, informationsansvarig, Teknik för äldre, tfn:070-544 43 64, e-post: magdalena.marklund@hi.se