Livsmedelshandlarna

Ny teknik för säkrad kylkedja på livsmedel

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2013 08:00 CEST

Hela livsmedelsbranschen är rejält omskakad av den senaste tidens olika exempel på matfusk. Nu är hög tid att titta närmare på de lösningar som finns för att garantera livsmedlens kvalitet. En temperaturindikator på förpackningen är en sådan lösning.

Den senaste tidens fusk med märkning av varor har gjort att tilliten till livsmedelsindustrin fått sig rejäla smällar. Bland annat visar Livsmedelsföretagens senaste undersökning att en tredjedel av svenskarna har lågt förtroende för livsmedelsindustrin idag.

Självklart görs massor för att återupprätta anseendet på allt från EU-nivå ner till producenter och myndigheter  - ända ned till den enskilda butiken.

Det viktigaste som branschen kan göra för att återupprätta förtroendet är, enligt undersökningen, att satsa på tydligare och ärligare innehållsförteckningar och marknadsföring samt bättre kontroller.

Temperaturmärka varor

Ett sätt att förbättra säkerheten är att temperaturmärka livsmedel från det att det förpackas tills det säljs I butik.

Mats Nygårdh, en handlare från Järvsö funderade länge på hur man skulle kunna säkra en obruten kylkedja på varorna de sålde. Vem har inte varit med om att hitta fläskfilé bland chipsen och kötttfärs vid brödet för att lata kunder inte orkat lägga tillbaka varor de ångrat? Och dessutom, kylkedjan från producent till butik borde också säkras. Men hur?

För tio år sedan grundade Mats Nygårdh och Henry Norrby Tempix tillsammans med advokaten Thomas Öberg och företagsledaren Jon Halvarsson för att ta fram en temperaturindikator på förpackningar som är kopplad till själva streckkoden.

Kopplat till streckkoden

Indikatorn avslöjar om en enskild förpackning hanterats i för höga temperaturer i något led mellan tillverkare och kund.

När man ser ett svart streck i indikatorn bredvid streckkoden är det garanterat att varan har hållit rätt temperatur genom hela kylkedjan. förklarar hur det fungerar:

– Skulle varan under någon del av hanteringen ha varit utsatt för temperaturer över de rekommenderade försvinner strecket i det lilla fönstret och det blir omöjligt att läsa av streckkoden i kassan, säger Filip Brolin på Tempix.

För ungefär ett och ett halvt år sedan testades temperaturindikatorn från producent till konsument – via olika butiker. Ica Kvantum i Bollnäs var en av testbutikerna.

Tryggt för kunden

– Det fungerade väldigt bra för oss. Vi höll på i några månader och det hände några gånger att indikatorn löste ut. Väldigt tryggt för kunden, säger Jonny Jonsson som arbetat i över trettio år i butik, mestadels som färskvaruansvarig och styckmästare.

Det finns flera fördelar med en temperaturindikator på förpackningarna. Bland annat kan man se om kylkedjan brutits på väg till butiken.

– Det är bra för det sätter press på ICA och andra leverantörer att hantera varorna rätt så det inte blir butikerna som får ta smällen när det i själva verket är för hög temperatur I exempelvis lastbilarna, säger Jonny jonsson.

Om ett haveri skulle uppstå i kylutrustningen kan personalen lätt se vilka varor som har farit illa och rensa ut dessa. Kyldiskarna blir inte heller överlastade, vilket leder till lägre energikostnader, eftersom indikatorn slår larm om de översta varorna utsätts för alltför höga temperaturer.

Ökat kvalitetstänk

Allt detta innebär att kvalitetstänkandet hos transportföretag, butikspersonal och andra inblandade ökar. Dessutom underlättas kontrollarbetet och butiken får en kvalitetssäkring som når ända fram till kund.

– Jag vill gärna att det här systemet införs men nu talas det om att bara märka backarna som varorna levereras i, inte förpackningarna. Men det tycker inte jag blir lika bra. Det ger i alla fall inte samma garanti som när en förpackning indikerar att kylkedjan brutits, säger Jonny Jonsson.

Dialog med branschen

På Tempix hoppas man att branschen snart ska vara mogen att införa systemet med temperaturindikatorer.

– Vi för en dialog hela tiden med de stora livsmedelsföretagen och det finns ett genuint kvalitetstänk hos samtliga, säger Filip Brolin på Tempix.

Vad kommer det att kosta att kvalitetssäkra en vara med indikatorn?

– Kostnaden kommer förmodligen att läggas på övrigt material såsom etiketter och förpackningar. I slutändan när vi har volym räknar vi med att etiketten inte kommer att kosta många ören, vilket vi tycker är rimligt för att kvalitetssäkra en vara.

Fakta | Temperaturindikator

Så här fungerar indikatorn på förpackningen steg för steg.

1. Kylkedjan börjar redan vid paketeringen av produkten. Där fästs etiketten på varje förpackning och fraktas sedan till grossistens distributionslager och kylrum.

2. Varan ligger i kylrummet någon timme till ett dygn innan den kontrolleras och transporteras till butik. I varje led kontrolleras temperaturindikatorn.

3. Butiken förvarar produkten i kylrum eller i kyldisk och kontrollerar kontinuerligt att varan är kyld och indikatorn är opåverkad.

4. Hel streckkod och svart streck i etikettens fönster garanterar att varan varit rätt hanterad genom hela kylkedjan. Detta är en enkel och säker garanti för att kunden köpt en rätt hanterad produkt.

5. Indikatorn är inställd på den rekommenderade tid en vara kan vara utan kylning mellan producent och butikskassan. Därefter är det kundens ansvar att hantera varan rätt.

Text: Marie Halldestam


Livsmedelshandlarna är en självständig handlarägd riksbranschorganisation, grundad 1931, som arbetar för att i alla sammanhang underlätta för egna livsmedelshandlare att göra bättre affärer.