Amtele AB

Ny teknik från Amtele stoppar tungmetaller i vatten

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 14:10 CEST

Ny teknik från Amtele stoppar tungmetaller i vatten

Amtele har fått en ny agentur från brittiska Modern Water. Det innebär att företag i Norden nu får möjligheten att snabbt analysera sitt processvatten och kontrollera mängden tungmetaller i det. Besparingarna kan vara omfattande.

– Det finns gränsvärden för den mängd tungmetaller som får finnas i det vatten som företag släpper ut i vattendrag. Vid risk för höga halter är det normalt att använda flockningsmedel, en dyr kemikalie om det inte går att dosera rätt, säger Stefan Bengtsson, vd för Amtele.

Amtele som bland annat marknadsför instrument för mätning av vattenkvalitet har fått en ny agentur. Det är Modern Water som nu utsett Amtele till nordisk återförsäljare för deras analysatorer. Instrumenten är utvecklade för permanent installation vid on-line analys av tungmetaller i vatten. Amtele är ensamt på marknaden om att kunna erbjuda denna analysmetod.

– Snabba svar om halter av tungmetaller gör att företagen kan minska miljöpåverkan, undvika att missa gränsvärden och spara kostnader för dosering av flockningsmedel, betonar Stefan Bengtsson.

Utöver de fasta installationerna kan Amtele leverera portabla instrument för analys i fält av tungmetaller i vatten. Det ger möjlighet till omgående provsvar vid fältarbete och kartläggning av föroreningar.

För ytterligare information kontakta

Anton Larsson

Tel: 08 556 466 15


Vi är ett ISO9001 certifierat agenturföretag som funnits på marknaden i 50 år.
Vår ambition är att alltid ge bästa service med kunden i fokus. Som agenturföretag
ska vi med kvalitetsmedveten personal erbjuda allt från komponenter till system från
framstående leverantörer verksamma inom RF & Mikrovåg samt Mät & Test.
Med hög servicegrad skall Amtele vara den rätta samarbetspartnern för kunder inom
industri, försvar och institutioner i Norden