Vasasensor AB

Ny teknik ger effektivare avvattning

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2013 14:31 CET

Nu kan avvattningen i presspartiet på pappersmaskiner optimeras. Detta genom Vasasensors sensorsystem PressEyes Portable. För att skapa förutsättningar för en bred marknadsintroduktion har företaget nyligen avslutat en fulltecknad nyemission på två miljoner kronor. 

För pappersbruken innebär den nya sensortekniken att man bättre kan kontrollera avvattningen i pappersmaskinernas pressparti och därmed också optimera processen. Mätningarna sker dynamiskt under normala produktionsbetingelser, vilket är en stor skillnad mot den teknik som är vanligast idag.

– Det finns många potentiella fördelar med den nya objektiva information som systemet ger. Det leder antingen till energibesparing, produktionsökning, ökad körbarhet eller minskat slitage och underhållskostnader eller en kombination av dessa, säger Patrik Bjöörn, tf vd på Vasasensor.

Vasasensor har fokuserat på det trådlösa sensorsystemet för pappersindustrin sedan 2004 och innovationen uppstod från behov i pappersindustrin. Produkten är framtagen med stöd från världsledande aktörer i pappersindustrin.

– Vi har en fullt fungerande prototyp och tekniken fungerar utmärkt. För att skala upp detta behöver vi produktifiera systemet och paketera mjukvaran. Genom tillskottet av pengar kan vi nu genomföra detta och under året även lansera PressEyes Portable internationellt, säger Patrik Bjöörn.

Totalt tar bolaget in två miljoner kronor genom nyemissionen. Förutom kapital från nästan samtliga existerande ägare har även två nya aktörer valt att satsa pengar. Det är MLT Maskin & Laserteknik AB samt en affärsängel som går in med kapital.

– Vi har följt Vasasensors verksamhet och innovation under många år. Vi arbetar med industriell mätteknik och Vasasensors mättjänster vänder sig till samma kunder, men med en annan teknik som löser ett annat problem. Ett problem som ingen annan teknik löser idag. Det gör att vi ser stor potential i detta, säger Christoffer Eriksson, vd på Maskin & Laserteknik AB. 

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bjöörn, tf vd Vasasensor AB, 0704-23 23 19, patrik.bjoorn@vasasensor.com, www.vasasensor.com

Christoffer Eriksson, vd på MLT Maskin & Laserteknik AB, 0709-10 85 05, christoffer.eriksson@mlt.se

Vasasensor är ett privatägt innovationsbolag som utvecklar och kommersialiserar sensorsystem baserat på teknologi från Imego, numer Acreo Swedish ICT. Sedan starten 2004 inom Chalmers Entreprenörsskola har man fokuserat på den första produkten PressEyes som hjälper papperstillverkare att optimera pappersmaskinerna som därigenom potentiellt kan både spara energi och underhåll, öka produktionen och förbättra papperskvaliteten.