Utrikesdepartementet

Ny teknik kan bli tullfri efter EU-initiativ

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 16:49 CEST

Idag presenterade EU-kommissionen ett förslag för världshandelsorganisationen WTO på hur fler produkter och fler länder ska kunna omfattas av WTO:s informationsteknologiska avtal - ITA. ITA har sedan 1996 eliminerat tullarna på ett stort antal IT-produkter.

- Den snabba tekniska utvecklingen de senaste 12 åren har gjort att många nya produkter fallit utanför ITA-avtalen och därmed belagts med tullar på mellan 6 och 12 procent. Kreativa företaga som kombinerat flera teknologier i nya produkter har drabbats av något som bara kan betraktas som en strafftull på innovationer, säger Ewa Björling.

- Jag välkomnar att EU-kommissionen nu valt att lyssna på oss som pekat på hur ett urvattnat ITA-avtal skadar vår konkurrenskraft och snedvrider konkurrensen. Värdet av de produkter som idag ligger i farozonen eller redan belagts med tull uppskattas till 70 miljarder dollar, säger Ewa Björling.

- Jag hoppas nu precis som kommissionär Peter Mandelson att vi kan få stöd för ett mer omfattande och heltäckande avtal, och jag hoppas att det kan gå fort. Vi pratar om månader snarare än om år, säger Ewa Björling.

Bakgrund
WTO:s informationsteknologiska avtal, ITA, etablerades under ministerkonferensen i Singapore 1996. Idag har ett 70-tal länder förbundit sig till ITA. Dessa bedriver tillsammans 97 procent av handeln med IT-produkter.

Länder som ansluter sig till ITA förbinder sig att eliminera tullar på ett stort antal IT-produkter. Avtalet har i många avseenden varit en stor framgång, speciellt då företagens kostnader för handel med relevanta produkter minskat påtagligt.

Redan när ITA slöts 1996 uppmärksammades problemet med vilka produkter som skulle ingå i avtalet och därmed befrias från tullar. Flera länder har arbetat aktivt för att vidga produkttäckningen. Trots att avtalet i sig omfattar regler för hur produkttäckningen ska revideras har man inte lyckats lösa de existerande meningsskiljaktigheterna.

En annan olöst fråga avser de i sammanhanget viktiga länder som idag inte ingår i ITA. Mexiko och Brasilien är till exempel viktiga producenter och handelsaktörer i IT-sektorn men ingår inte i ITA.


Kontakt:
Jens Eriksson
Pressekreterare hos Ewa Björling
076-766 39 99