Skärgårdsredarna

Ny teoretisk grundläggande säkerhetsutbildning på nätet - Gratis!

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2018 16:03 CET

Skärgårdsredarna lanserar idag en ny teoretisk utbildning i grundläggande säkerhet via e-learning. Utbildningen vänder sig till alla som ska jobba på fartyg med en bruttodräktighet under 500 i inre fart. Den är anpassad för datorer, smartphones och surfplattor och har tagits fram i samråd med Fartygsoperativa enheten på Transportstyrelsen samt utbildningsanordnare.

Det blir nu enklare än någonsin för nyanställda att få en första introduktion, allt som behövs är en länk till utbildningen. Självtest visar om man har tillgodogjort sig utbildningens innehåll.

Utbildningen är gratis och får användas fritt av alla som önskar.

Vi hoppas kunna nå många fler fartygsägare och anställda än våra egna medlemmar och därmed hjälpa till att öka säkerhetstänkandet ombord.

När den nyanställde har genomgått utbildningen på egen hand vidtar den rederiinterna utbildningen där det ingår förtrogenhetsutbildning på aktuella fartyg samt praktiska övningar.

Vi vill vara väldigt tydliga med att den nätbaserade utbildningen måste kompletteras med praktiska övningar och förtrogenhetsutbildning ombord.

Utbildningen har finansierats av Trafikverket och Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

För högupplösta bilder eller frågor om utbildningen, kontakta undertecknad.

Skärgårdsredarna bildades 1988 och organiserar cirka 115 medlemsrederier med tillsammans 340 fartyg som årligen transporterar mer än 35 miljoner passagerare och över 12 miljoner fordon. Sammantaget har medlemsfartygen över 55 000 passagerarplatser.