OKG

Ny tidpunkt för återstart i ett av världens största moderniseringsprojekt

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 15:47 CEST

Den 2 mars gick startskottet för ett av kärnkraftvärldens största moderniseringsprojekt; säkerhetshöjningen med tillhörande effektökning vid Oskarshamn 3. OKG har nu tillsammans med sina leverantörer genomfört en månads gediget arbete. Trots alla ansträngningar har arbetets omfattning och komplexitet inneburit att vissa aktiviteter tagit längre tid än planerat. Tidpunkten för återstart förskjuts därmed till mitten av juni.

Nu har den första månaden av det säkerhets- och effekthöjande projektet på OKG passerat och ett intensivt arbete pågår inne i O3s anläggning. Arbete har hittills inneburit demontering och uttransportering av tunga komponenter som till exempel den 430 ton tunga statorn. Projektet har därmed gått in i en ny fas och återmontage har påbörjats. I turbinhallen är den nya statorn på plats och rotorn i innerhuset vid högtrycksturbin är monterad. Även rotorn till den tredje lågtrycksturbinen är installerad. Inlyft av den nya generatorrotorn är planerat till den 9 april. Inom ramen för det omfattande installationsarbetet genom-förs bland annat mycket komplexa arbeten i en del av anläggningens styrutrustning och dessa har inte löpt helt enligt plan. För att säkerställa kvaliteten på de installationerna har projektledningen beslutat att förlänga den totala installationsperioden med cirka två veckor. Moderniseringen innebär att säkerhetshöjande anläggnings-ändringar genomförs och O3 effekthöjs från 1200 MW till 1450 MW el. Effekthöjningen kommer att minska koldioxid-utsläppen med mer än 1,6 miljoner ton per år, vilket är lika mycket som 500 000 personbilar släpper ut varje år. Kritiska delar av O3 uppgraderas så att den förväntade tekniska livslängden utökas till 60 år, och samtidigt säkerställs att tillgängligheten på O3 blir större än 94 procent efter genomförandet. O3 kommer under sina 60 år producera över 600 TWh, vilket räcker till Sveriges elförbrukning i cirka fyra år. Installationen sysselsätter drygt 2 000 personer.

Ytterligare information lämnas av: Mats Ekblad Projektledare Tel: 0491 - 78 87 15
Utsänt av:
Kommunikation & Samhällskontakt
Tel: 0491 - 78 75 50
Aktuell produktion
2009-04-03 07:30