Linear AB

Ny tillförordnad VD utsedd för Linear

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 09:39 CEST

 

(Aktietorget: LINE B)

Styrelsen för Linear har utsett Thomas Gustafsson till tf. VD. Per-Martin Andrén avgår på eget initiativ för att kunna ägna sig åt egen verksamhet.

Thomas Gustafsson tillträder med omedelbar verkan. Thomas Gustafsson kommer att sitta kvar som VD till stämman som avhålles med anledning av avsiktsförklaringen kring förvärvet av Maxpeak Ltd som meddelades 12 september 2008. Denna stämma planeras till omkring månadsskiftet oktober/november.

För mer information, se www.linear.se eller kontakta

Jan Nilstadius, styrelseordförande i Linear AB (publ), 070-300 50 20
Thomas Gustafsson, tf VD i Linear AB (publ), 076-108 81 81

Västervik 18 september 2008


Styrelsen