Boreda

NY TJÄNST FÖR FASTIGHETSANALYS LANSERAS INOM KORT

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 11:16 CET

Boreda tillgängliggör idag information om 300 000 kommersiella fastigheter via en mobilapplikation. Detta är ett steg i lanseringen av en fullskalig webbtjänst med värdering och analys av den svenska fastighetsmarknaden. Den nya tjänsten utmärker sig med en unik kombination av information om den kommersiella fastighetsmarknaden samt den svenska bostadsrättsmarknaden.

Ökade transaktionsvolymer och ett större intresse för fastighetsinvesteringar har lett till högre krav på transparens på den svenska fastighetsmarknaden. För att snabbt kunna tillgodogöra sig rätt information behövs verktyg som underlättar prospektering, värdering och analys av fastigheter. Detta är något som företaget Boreda har tagit fasta på.


Boreda är i slutfasen av utvecklingen av en webbtjänst för värdering och analys av den svenska fastighetsmarknaden. Systemet går under arbetsnamnet Boreda Pro och riktar sig till professionella användare på fastighetsmarknaden. Tjänsten har tagits fram i samarbete med utvalda banker, fastighetsägare samt fastighetskonsulter och testas nu av ett tjugotal aktörer på marknaden. Boredas spetskompetens om bostadsrättsmarknaden kombinerat med den kommersiella fastighetsmarknaden erbjuder unika funktioner för fastighetsanalys.


Som ett smakprov inför att Boreda Pro blir tillgängligt för marknaden lanseras idag en ny mobilapplikation. Utan att vara kund till Boreda kan du kostnadsfritt närsomhelst och varsomhelst få fram fakta som adress, ägare, fastighetsbeteckning och typkod genom att rikta din mobiltelefon mot fastigheten.


”Vår mobilapplikation är ett sätt för användarna att lära känna våra system och på ett lekfullt sätt skapa sig en bild av den svenska fastighetsmarknaden.” säger Joakim Möller, VD Boreda

Mer information om mobilapplikationen finner du på http://layar.boreda.se.

För mer information kontakta:
Patricia Bielinski, Marknadschef, Boreda AB, tel. 031 – 757 84 04

Boreda (Bo-reda) levererar nytänkande fastighetssystem. Banker, fastighetskonsulter, fastighetsägare och investerare använder dagligen Boredas system via internet samt integration i affärssystem. Boreda har sedan 2007 levererat tjänster för analys av bostadsrättsföreningar och under 2011 breddas produktportföljen med tjänster för värdering och analys av kommersiella fastigheter. För mer information se http://boreda.se.