RISE Research Institutes of Sweden AB

Ny tjänst ger insyn i hållbarhetsarbetet

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2015 08:48 CET

SP lanserar en ny tjänst som innebär att ett företags arbete med hållbarhetsfrågor redovisas helt öppet för omvärlden. Kafferosteriet Löfbergs är först ut med att använda den nya tjänsten som döpts till Verifiering Hållbart Företagande.

Genom ett samarbete mellan hållbarhetsverktyget Worldfavor och SP används för första gången digital rapporteringsteknik som underlag. På så vis kan man smidigt och opartiskt verifiera en verksamhets arbete med hållbart företagande utifrån riktlinjer inom den internationella standarden ISO 26000. Jämfört med en vanlig certifiering är transparensen, öppenheten, den stora skillnaden.

– Poängen är att företagets intressenter, till exempel kunder och leverantörer, får detaljerad information om hur företaget jobbar med hållbarhetsfrågorna. Det finns också möjlighet för dem att ge input. Det innebär att företaget kan få ytterligare draghjälp i sitt hållbarhetsarbete, säger Dag Sjöholm, revisor på SP.

I verifieringen, som delas ut i tre nivåer: Guld, Silver eller Brons, bedöms företagets åtagande och arbete kring relevanta riktlinjer inom standarden ISO 26000. Verksamheten granskas digitalt i verktyget Worldfavor, via verksamhetens hemsida, hållbarhetsredovisningar och med personliga intervjuer.

– Processen ger också en verifieringsmärkning som företaget kan använda i sin marknadsföring, säger Dag Sjöholm.

Kafferosteriet Löfbergs tar emot sin verifieringsmärkning den 19 mars klockan 16.00 i Stockholm på Drottning Kristinas väg 53.

För mer information, kontakta Dag Sjöholm, SP, tel 070-315 36 92, dag.sjoholm@sp.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se