EcoOnline AB

Ny tjänst ger snabb information om farliga kemikalier direkt i mobilen

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 14:45 CET

EcoOnline lanserar en ny tjänst som gör säkerhetsdatablad för kemikalier tillgängliga direkt i mobilen, via en QR-kod

Ramirent är först i Sverige att prova tjänsten i skarpt läge.

– Genom Eco Archive och det nya systemet med QR-koder har vi ständig tillgång till den senaste informationen i säkerhets- och skyddsdatabladen samtidigt som vi slipper allt pappersarbete, säger Kurt Andersson KMA-chef på Ramirent.

Enligt arbetsmiljölagen ska alla arbetstagare ha enkel tillgång till de säkerhetsdatablad som ska finnas för farliga kemikalier som hanteras på arbetsplatsen. Nu har ECOonline lanserat en QR-kod (quick response) som gör de säkerhetsdatablad du använder i verksamheten tillgängliga i en smartphone.

– Kemikalieförpackningen kan förses med en QR-etikett, en avancerad streckkod. Du scannar koden med en smartphone och får upp en webbsida med det aktuella säkerhetsdatabladet, skyddsbladet och riskinformation, upplyser Martina Jonsson, Internationell produktchef på EcoOnline.

Koderna i form av etiketter kan placeras var som helst. Om olyckan är framme är det bara att scanna av QR-koden och få fram information om vilka åtgärder som måste vidtas.

Det här systemet har nu börjat användas av Ramirent som en av de första av EcoOnlines kunder.

– Nu får vi snabbt och enkelt tillgång till all information på säkerhetsdatabladen på plats och utan en massa pappersarbete, säger Kurt Andersson.

Ramirent genomför nu en inventering av sina servicebilar för kran-, service- och bodetablering och skapar en kemikalielista med säkerhetsdatablad för varje servicebil, för att personalen direkt ska kunna få tillgång till all nödvändig information via sin smartphone.

Även i större projekt som exempelvis Garpenbergsgruvan kommer man att använda QR-etiketter, dels för att kunna scanna in koden och få upp kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad, dels för att ha möjlighet att skicka länkar med information till berörda kunder och användare.

– Det viktiga för oss är att leva upp till lagkraven om kemikaliehanteringen på våra arbetsplatser och att vi kan informera våra kunder, säger Kurt Andersson. Jag ser ofantliga fördelar med det här systemet. Så fort det kommer nya produkter och andra fasas ut kompletteras och uppdateras säkerhetsdatabladen. Nu har vi alltid tillgång till rätt information.

För mer information:

Martina Jonsson, EcoOnline, 0708-320479

Kurt Andersson, Ramirent, 019-603 47 67

EcoOnline är Nordens ledande leverantör av programvara för säkerhetsdatablad och etablerades i Sverige år 2008. Idag är det över 3000 kunder i Norden som  följer gällande kemikalielagstiftning, såsom REACH och CLP, genom att använda våra lösningar. Vår programvara hjälper också verksamheter på ett förebyggande sätt med att skydda sina medarbetare, värden och omgivningar mot oönskade skador från farliga kemikalier.