Bixia

Ny tjänst hjälper kunderna jämna ut sina energikostnader

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 09:26 CEST

I november lanserar Elbolaget Bixia Energikontot till sina kunder. Med dagens system baseras energikostnaderna för uppvärmning, hushållsel och andra driftskostnader på den faktiska förbrukningen för många kunder, vilket kan variera kraftigt över året. Energikontot ger kunderna flexiblare betalning och möjlighet att jämna ut kostnaderna över året.

Energikontot fungerar som ett balanskonto som kan ligga på plus eller minus och månadens kostnader belastar kontot i den omfattning kunden själv har valt.  Kunderna erbjuds på så sätt en flexibel betalningsform där man kan betala in ett lägsta belopp, samma månadsbelopp utjämnat över året eller till och med mer, som ett sparande. För att fylla på sitt konto kan kunden själv välja att betala som vanligt vid varje faktura, genom autogirobetalning eller när det passar kunden bäst.

- Energikostnaderna varierar kraftigt med årstiderna, framförallt för hushåll med eluppvärmning. Vi känner ett stort ansvar för våra kunder och vi vet att många värderar den trygghet det innebär att kunna jämna ut sina energikostnader över året och veta hur stor kostnaden blir varje månad, säger Tom Istgren, vd på Bixia AB.

Lättare att planera sin ekonomi

I ett första steg erbjuder Energikontot utjämnad betalning med olika betalningsalternativ, kunden kan själv följa hur mycket pengar som finns på kontot, justera vilket belopp som ska sättas in varje månad, göra kompletterande insättningar och beräkna sin årsförbrukning. I nästa steg kommer man även att kunna välja en betalningsfri månad under året och kostnaden fördelas istället ut på årets övriga månader. Energikontot gör det lättare att planera sin ekonomi.

Kontaktuppgifter

Tom Istgren, vd, Bixia 070-313 79 42

Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia 076-828 58 11

 

Bixia AB omfattar de tidigare bolagen Östkraft, Fyrstad Kraft och HöglandsEnergi som under hösten 2009 samlades under det gemensamma namnet Bixia. Sedan den 1 april 2010 ingår även Kraftaktörerna i Sydvästra Sverige AB. Bixia är Sveriges fjärde största elhandelsbolag och har ca 300 000 kunder. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av småskalig energiproduktion och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el från ca 400 anläggningar. Läs gärna mer på www.bixia.se