Combined Excellence

Ny tjänst! Sociala intranät.

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2012 12:55 CEST

Det sociala intranätet är ett koncept från Ninetech som erbjuder en modern kommunikationsplattform riktad till alla typer av företag som har ett behov av bättre internkommunikation, ökad kunskapsspridning och effektivare omvärldsbevakning.

Intranätet fungerar som bäst när det är den naturliga kommunikationskanalen för alla medarbetare och ett stöd i det vardagliga arbetet. Ett socialt intranät från Ninetech erbjuder följande upplevelser: 

  • Alla nyheter i ett flöde. Interna nyheter, nyheter från företagets webbplats, artiklar från företagets blogg. Genom att presentera allt på samma ställe sparar man tid och energi från att leta efter information.
  • Sociala inlägg. Statusuppdateringar från personalen ger snabb information om var någon befinner sig eller vad de arbetar med och har en stark kulturbyggande effekt.
  • Kommentera och gilla. Oavsett om artiklarna är interna, externa, sociala eller dokument så fungerar kommentarer och gilla. Kommentarersfältet ger en direkt återkoppling och förstärker kunskapsspridning.
  • Favoriter. De mest gillade artiklarna kan analyseras och lärdomar dras om företagets kommunikation eller leda till större kunskapsspridning.
  • Publicerade dokument.Genom att automatiskt publicera exempelvis nya erbjudanden, uppdaterade produktspecifikationer eller nya policies i nyhetsflödet kommer de fler till dels.
  • Omvärldsbevakning.Bransch- eller kompetensspecifika nyheter från tredje part presenterade i ett flöde med möjlighet till filtrering på källa eller målgrupp kan vara ett kraftfullt verktyg för ökad kompetens.
  • Skvaller. Genom att automatiskt presentera vad som sägs på Twitter eller nya sökresultat som dykt upp på Google direkt i ett flöde kan man snabbare agera på ryktesspridning och effektivare bemöta kunderna.

Konceptet bygger på Microsoft SharePoint och kan sättas upp i en befintlig installation, köras som molntjänst på Office 365 eller så hjälper Ninetech till att planera och installera SharePoint.

För mer information, kontakta Peter Leuchovius.

 

Ninetech. Sätt punkt. Välkomna möjligheterna.

Ninetech erbjuder kunskap och lösningar inom digital marknadskommunikation och IT. Ninetech startade år 1993, omsätter ca 140 miljoner kronor och sysselsätter ca 130 personer med kontor i Karlstad, Stockholm, Malmö, Göteborg och Växjö.