RISE Research Institutes of Sweden AB

Ny tjänst sprider miljörelaterade FoU-resultat

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 09:34 CEST

28 september 2012 lanserades den nya INNOVATIONSEEDS-plattformen där resultat från spjutspetsforskning inom miljöteknikområdet presenteras. Den innehåller också en ingående finansieringsguide för forskning relaterad till innovationer inom området.

För första gången har experter inom miljöteknikrelaterade innovationer gått igenom miljörelaterade FoU-resultat och applicerat funktionella beskrivningar som underlättar för företag och politiska beslutsfattare att förstå resultatens specifika användningsområden och den nytta de gör. Användare av INNOVATIONSEEDS-plattformen kan hitta innovativa lösningar för användning inom områden som ekodesign, vatten- och avfallshantering, klimatförändringar och naturkatastrofer.

Den nya tjänsten från INNOVATIONSEEDS riktar sig till industriella användare: Företag kan söka upp nya kunskaper och innovativa tekniker som är redo för att snabbt tas upp och integreras i verksamheten. Också politiska beslutsfattare kan hitta användbara verktyg, databaser och guider inom ett brett spektrum av samhällsutmaningar, utvecklade av Europeiska forskare i världsklass.

– Det som gör INNOVATIONSEEDS unikt är kvaliteten på informationen. Den är skräddarsydd av våra experter för att hjälpa potentiella användare att förstå hur ett forskningsresultat kan vara relevant för att möta deras behov, säger projektledare Katharina Krell.

De miljörelaterade FoU-resultaten är samlade i ett virtuellt bibliotek där potentiella funktioner markeras och länkas samman för att möjliggöra en snabb navigering genom kunskapsdatabasen. Forskare och kunskapsägare uppmuntras att integrera sina FoU-resultat i det virtuella biblioteket för en professionell marknadsföring.

INNOVATIONSEEDS portal innehåller också en finansieringsguide inriktad på innovationer inom miljöteknikområdet. Det underlättar för aktörer att gå igenom befintliga möjligheter bland 300 privata och offentliga forskningsfinansiärer.

För mer information, kontakta: rossella.riggio@greenovate.eu
Se även: www.innovationseeds.eu

SP deltar i arbetet
SPs systemanalysavdelning är en del av projektet som heter ECO-PRO.

Kontakt på SP: maria.thomten@sp.se, tel 010-516 59 25

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se