Ynnor AB

Ny tjänstebilsbok från Ynnor - Företagets förändrade bilinnehav

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2018 16:37 CET

2018 görs de största skatteförändringarna för tjänstebilar på tjugo år. Därför ger tjänstebilsexperterna på Ynnor AB i dagarna ut en ny bok – Företagets förändrade bilinnehav.

- Vi har skrivit boken under hösten inför de beslutade förändringarna av skatten på själva bilen, trängselskatten och andra förändringarna som börjar gälla i år, säger Ronny Svensson, VD på Ynnor AB.

Från årsskiftet ska förmånsbilisterna själva betala för sina privata trängselskattepassager och den 1 juli införs den nya bonus malus-skatten, som även läggs på förmånsvärdet för tjänstebilarna. Bonus malus innebär att skatten i de allra flesta fall höjs för både arbetsgivare och anställda, för många bilar med tusentals kronor per år.

- Att förarna ska betala trängselskatten kan inte bara kosta den anställde upp emot tusen kronor i månaden utan skapar också merarbete för arbetsgivarna, konstaterar Ronny Svensson, VD på Ynnor AB, som i dagarna publicerar den nya boken Företagets förändrade bilinnehav.

Boken, som har fokus på skattefrågorna kring bilinnehavet, vänder sig till alla som arbetar med företagsbilar; vagnparksansvariga, HR, upphandlare och naturligtvis leverantörer av både produkter och tjänster.

- Boken är som ett uppslagsverk med 180 sidor av råd och dåd, referat av rättsfall och förslag till tillämpningar för att företagen inte skall hamna med Svarte Petter i sina bilinnehav, konstaterar Ronny Svensson.

En nyhet jämfört med när Ynnor för sex år sedan senast gav ut en grundbok om tjänstebilar är alla laddbilar, hur dessa ska beskattas, och hur värdet av laddningen ska beräknas.

- Andra nyheter som får konsekvenser för många tjänstebilsförare är såväl den ändrade beskattningen av jour- och servicebilar som definitionen av tjänsteställe, säger Ronny Svensson.

Förutom den omfattande skattedelen innehåller Företagets förändrade bilinnehav även ett kapitel om finansiering och hantering, med de nya internationella redovisningsreglerna för leasade bilar.

- De flesta företag har nog inte koll på att redan nästa år ska de ta upp värdet av sina leasade bilar i den egna balansräkningen, säger Ronny Svensson.

Bokens tredje och sista kapitel tar upp det mer praktiska arbetet med företagets bilar. Det innehåller allt från vad man ska tänka på när man skriver en bilpolicy och hur man beräknar innehavskostnaden, till tips vid upphandling och hur andrahandsmarknaden ser ut.

- Detta ger bilansvariga och övriga beslutsfattare i företaget en god överblick vad som behöver göras för att kunna hålla företagets bilkostnader under kontroll, konstaterar Ronny Svensson.

Ynnor - kunskap för effektivare bilinnehav

Tjänstebilsfakta är Sveriges mest kompletta webbtjänst för dig som arbetar med företagsbilar

För kommentarer, kontakta Ronny Svensson, 040-699 77 11

Ynnor AB, Tel: 040-35 48 78, Fax: 040-611 02 10, www.ynnor.se

Länk till foton på Ronny Svensson