Almega

Ny tjänsteindikator – avtagande tillväxt i tjänstenäringarna

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2003 08:00 CEST

Ekonomerna hos Almega och Nordea har i samarbete utvecklat en ny sammanvägd indikator på konjunkturutvecklingen i tjänstenäringarna – Tjänsteindikatorn. Tjänsteindikatorn fokuserar på den del av ekonomin som dels är störst och växande, dels inte fångas upp så väl av andra indikatorer.

Syftet är därmed att ta fram en tjänsteindikator för att på ett enkelt och överskådligt sätt belysa utvecklingen i tjänstesektorn. De flesta indikatorer har av tradition riktat in sig på industrin medan tjänstesektorn inte uppmärksammats på samma sätt. Under senare år har det dock vuxit fram sådana index i såväl USA (ISM tjänstesektorn) som i Europa (PMI tjänster).

Tjänsteindikatorn ska ses som en ledande konfidensindikator för tjänstenäringarna sammantaget då den bygger på variabler som avser förväntningar och planer för det kommande kvartalet eller halvåret.

Almega och Nordea kommer tillsammans att presentera tjänsteindikatorn en gång i kvartalet.

Tid: Måndagen den 19 maj kl 10.00

Plats: Almegahuset, Blasieholmsgatan 5

Tjänsteindikatorn finns att hämta fr o m den 19 maj på www.almega.se (ekonomiska analyser) och www.nordea.se/analys

För mer information, kontakta:
Owe Danemar, chefekonom Almega, tel: 070-345 69 16
Olle Djerf, chefsekonom Nordea, tel: 08-614 80 17