Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge Strömsholm Wången

NY TREÅRIG HOVSLAGARUTBILDNING RUSTAR FRAMTIDENS HOVSLAGARE

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2017 10:00 CET

Hovslagarutbildningen vid riksanläggningarna Flyinge, Ridskolan Strömsholm och Wången kommer att vara bland de första Yrkeshögskoleutbildningarna som erbjuder en treårig hovslagarutbildning. Från och med hösten 2017 kommer utbildningen få ett tredje år. Något som av branschen och hästägarna är efterfrågat sedan länge.

Behovet av utbildade hovslagare är stort och den treåriga utbildningen är framtagen för att kunna öka hovslagarnas kompetens innan de går ut i yrkeslivet. Detta är något som i sin tur främjar hästarnas hållbarhet. Hästnäringens riksanläggningar vill tillgodose marknaden och hästarnas främsta, därför arbetar riksanläggningarna mycket för hästsporten.

- Med den nya utbildningen får vi rätt förutsättningar att utbilda hovslagare med specialistkompetens. Innan har det varit en utmaning för en etablerad hovslagare att ta sig tid i sin pågående verksamhet för att gå det tredje året och på så vis ha möjlighet att av Jordbruksverket bli godkänd hovslagare, säger Becky Evensen, utbildningschef på Ridskolan Strömsholm och Flyinge.

- Att det tredje året inkluderas i utbildningen kommer innebära att branschen får fler hovslagare med högre kompetens direkt när de går ut i yrkeslivet. Nu får vi verkligen rätt förutsättningar att utbilda hovslagare med både breda och fördjupade kunskaper, säger Agneta Sandberg, ordförande i hovslagarutbildningens ledningsgrupp.

- Att hästnäringens riksanläggningar är i framkant även inom hovslageri ser jag som en självklarhet. Alla våra elever är mycket efterfrågade och med tanke på hur många olika hästar och discipliner det finns från norr till söder behövs fler kompetenta hovslagare i framtiden, säger Becky Evensen, utbildningschef på Ridskolan Strömsholm och Flyinge.

Från och med den 1 januari 2026 kommer Jordbruksverket att kräva en treårig utbildning till hovslagare för att kunna bli en av jordbruksverket godkänd hovslagare. Riksanläggningarna kommer därmed att vara en av de första att hålla i den treåriga utbildningen. Tidigare var utbildningen två år och efter två års praktik fanns möjlighet att söka det tredje året i form av en tilläggsutbildning. En tilläggsutbildning innebär att du som hovslagare har kompetens för att verka som djurhälsopersonal, vilket innebär även sjuka och skadade hovar. För de hovslagare som tidigare gått den tvååriga utbildningen kommer tilläggsutbildningen att finnas kvar och under en övergångsperiod kommer det att finnas flera sätt till att av Jordbruksverket bli godkänd hovslagare på.

För mer information om utbildningen kontakta:


Marita Lindberg
Ridskolan Strömsholm
070-694 80 40
marita.lindberg@stromsholm.com

Anders Malmberg

Flyinge
070-620 22 20
anders.malmberg@flyinge.se

Malinda Alriksson
Wången
0640-174 18
malinda.alriksson@wangen.se

Det gemensamma uppdraget för Hästnäringens Riksanläggningar är att förse hästnäringen med rätt kunskap och kompetens för att bidra med fortsatt utveckling. Det sker genom kvalitativa utbildningar inom yrkeshögskola, folkhögskola, gymnasie- och högskola samt genom forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Flyinge AB - Vi utvecklar kunskap, hästar och människor. Med 170 hästar, 200 studenter och 55 anställda, är vi en av Sveriges tre Riksanläggningar. I närheten av Lund bedriver vi utbildningar och kurser upp till universitetsnivå. Våra affärsområden är avel, tävling och event. Verksamheten bedrivs i nära samverkan med hästsportens organisationer, SLU och de övriga två riksanläggningarna Strömsholm och Wången. Läs mer om oss på www.flyinge.se

Ridskolan Strömsholm AB - Vi utvecklar kunskap, hästar och människor. Med 220 hästar, 320 studenter och 45 anställda, är vi en av Sveriges tre Riksanläggningar. Våra affärsområden är sport, utbildning och forskning. I det inkluderas även kurser, clinics och tävlingar. Vi arbetar aktivt med hållbar utveckling för miljön och är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi är Swedish Equestrian Center of Sport, Education and Research. Läs mer om oss på www.stromsholm.com

Wången AB är hästnäringens Riksanläggning inom travsport och ett nationellt utbildningscentrum. Wången utbildar proffstränare inom trav samt erbjuder universitets-, folkhögskole- och gymnasieutbildningar, kvalificerad yrkesutbildning samt kurser inom bland annat travsport och islandshäst. Här bedrivs även forskning och utveckling. Wången ligger vackert beläget i Alsen mellan Östersund och Åre och har även värdshus och modern konferensanläggning. Wången har cirka 40 medarbetare och utbildar cirka 150 eftertraktade personer per år. Verksamheten bedrivs i nära samverkan med hästsportens organisationer.