Equmeniakyrkan

Ny trio föreslås som kyrkoledare för Equmeniakyrkan

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2020 13:09 CET

Under sitt sammanträde den gångna helgen har kyrkostyrelsen enhälligt beslutat att föreslå tre kandidater till kyrkoledare och biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan. Till kyrkoledare föreslås Lasse Svensson, och till biträdande kyrkoledare föreslås Karin Wiborn och Joakim Hagerius. Beslutet fattas av församlingarnas representanter på Kyrkokonferensen i Malmö den 21–23 maj.

Lasse Svensson har varit kyrkoledare för Equmeniakyrkan sedan 2012 och har kyrkostyrelsens fulla förtroende att fortsätta leda kyrkan framåt. Olle Alkholm och Sofia Camnerin har valt att inte stå till förfogande ytterligare en mandatperiod. Karin Wiborn är generalsekreterare för Sveriges kristna råd och Joakim Hagerius arbetar som opinionsredaktör på tidningen Dagen. Det var med stor glädje som kyrkostyrelsen vid sitt möte i Alvik i helgen beslutade att föreslå de tre kandidaterna. Alla tre är ordinerade pastorer i Equmeniakyrkan.

– Det har varit en gedigen process där vi landat i ett gemensamt beslut som vi känner oss trygga med, säger Susanne Rodmar, kyrkostyrelsens ordförande. Det känns väldigt bra att gå fram med dessa tre som vi menar är både individuellt mycket kompetenta men också har alla förutsättningar att utgöra ett mycket bra gemensamt ledarskap.

Efter att Equmeniakyrkans församlingar kunnat nominera kandidater har en beredningsgrupp inom kyrkostyrelsen lett processen att ta fram kravprofil, intervjua kandidater och bearbeta frågan. Beredningsgruppen har letts av Kerstin Torkelsson Enlund som säger såhär om den trio som nu föreslås:

– Kallelse, erfarenheter, kunnande, kompetens och personligheter kompletterar varandra väl i detta förslag och tillsammans kommer de att kunna möta de utmaningar och behov kyrkan står inför.

Lasse Svensson föreslås nu väljas för sin tredje mandatperiod som kyrkoledare.

– Jag känner mig väldigt glad men också ödmjuk inför styrelsens nominering till fortsatt uppdrag som kyrkoledare, säger Lasse. De åtta år jag fått tjäna i rollen hittills har varit spännande och viktiga. Nu är vi redo att ta nya steg framåt på den inslagna vägen. Tillsammans som kyrka. Det skulle vara väldigt spännande och utmanande att få vara med och leda i en ny konstellation med erfarna och kompetenta ledare.

Karin Wiborn har en gedigen erfarenhet av såväl församlingsarbete som ekumeniskt arbete på nationell och internationell nivå.

– Jag är glad för förtroendet och förväntansfull inför uppdraget, säger Karin. Om Equmeniakyrkans församlingar ger oss förtroende som kyrkoledning är jag beredd att bidra med det jag har och är. Jag är förtjust över att få ingå i ett gemensamt ledarskap och kommer bära med mig mitt ekumeniska hjärta. Jag ser fram emot att stå i tjänst för Equmeniakyrkan och dess församlingar.

Joakim Hagerius har lång erfarenhet av församlingsutveckling. Han var föreståndare och pastor i Saronkyrkan i Göteborg mellan 2001-2018 och har sin pastorsbakgrund i Missionskyrkan.

– Det är med tacksamhet och ödmjukhet som jag har tagit emot kyrkostyrelsens besked och förtroende, säger Joakim. Inför uppdraget som biträdande kyrkoledare känner jag stor glädje och inspiration. Min förhoppning är att den erfarenhet som jag har samlat på mig kan få vara med och bidra till kyrkans liv och utveckling.

För mer information:

Kerstin Torkelsson Enlund
Beredningsgruppen
070-817 54 87

Pelle Lindvall
Kommunikatör, Equmeniakyrkan
pelle.lindvall@equmeniakyrkan.se
076-184 87 08

Tre kyrkosamfund med rötterna i svensk folkväckelse ville forma något nytt och gick samman 2011 för att bli Equmeniakyrkan. Med 690 församlingar samlar vi varje vecka tiotusentals människor till gudstjänst över nästan hela landet. Genom ett stort samhällsengagemang och kreativa initiativ har en bredd av verksamheter startat upp. Tusentals människor engagerar sig i körer, scoutkårer, idrott, rockgrupper, läxläsning och mycket mer. Vi har ett stort diakonalt arbete som verkar i många delar av samhället. Det kan handla om kyrkolokaler som blir tillfälliga boenden för flyktingar, verksamhet för arbetslösa eller att arbeta uppsökande i socialt utsatta grupper. Vi är genom Kyrkornas världsråd del av en internationell familj av kyrkor med över 500 miljoner medlemmar.

Equmeniakyrkan är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar – mig, dig och världen.