Karolinska Institutet University Press

Ny tvärvetenskaplig bok om liv - släpps på bokmässan i Göteborg.

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 14:17 CEST

Ny tvärvetenskaplig bok om LIV – släpps på bokmässan

Var och hur uppstod livet på jorden? Spelade den dåtida atmosfärens sammansättning stor roll? Eller uppstod livet långt under jordytan?

Cellen är allt jordelivs minsta gemensamma enhet. Förstår vi hur en cell fungerar? I cellernas väldiga molekyler, makromolekylerna DNA, RNA, protein, tycks gränsen gå mellan levande och död materia. Denna värld kan studeras med vanlig fysik och kemi, men vilken betydelse har termodynamikens och kvantfysikens grundläggande begrepp inom biologin?

 Vad skulle vara de minsta gemensamma nämnarna för något som vi vill kalla liv?  Hur skulle ett försök till definition av liv se ut, eller i alla fall en beskrivning av vad som karaktäriserar liv?

 Vad är självorganiserande system? Har de några gemensamma egenskaper? Vad är tillämpligt på biologi? Vilken nytta har vi av matematiska modeller och simuleringar i datorer för att identifiera nyckelelement i livsprocesserna.

 Vad är evolution? Vilken är evolutionens ”arbetsredskap”? Är evolution en förutsättning för Liv? Förstår vi evolutionen idag? Är evolutionen förutsägbar? Leder evolutionen successivt till mer komplicerade system?

 Hur förklara uppkomsten av medvetna mentala processer hos människan? Hur kan man förklara hur fysiologiska hjärnprocesser ger upphov till upplevelser. När dyker medvetande upp i evolutionen? Kan medvetande inordnas i den vetenskapliga världsbilden?

 Science fiction litteraturen har redan uppfunnit fantasifulla och annorlunda livsformer. Förutsättningarna är nu större än någonsin att verkligen hitta andra livsformer – på jorden eller i universum. Därmed har debatten tagit fart om möjligheten att liv kan spridas mellan planeter eller till och med mellan solsystem.

 Dessa frågeställningar är bland de viktigaste som en tvärvetenskaplig grupp författare skriver om i populär form i boken.

 Vad är liv i kosmos, i cellen, i människan?

Detta och en hel del mer i den nya boken Vad är liv i kosmos, i cellen, i människan? Som ges ut av KIUP.

Boken går att köpa på www.kiup.se där du också kan läsa mer om boken.

 Aktuella seminarier på Bokmässan i Göteborg:

24/9 Vad är liv? På Forskartorget  kl. 18.15-18.45

25/9 Vad är liv?, Storseminarium, kl. 14.00-14.45

Läs mer om seminarierna på www.bok-bibliotek.se

 

Recensionsexemplar beställs av sofie.goransson@kiup.se

Bokomslag går att ladda ned på www.kiup.se

Vid frågor kontakta:

Sofie Göransson, marknadschef KIUP, sofie.goransson@kiup.se, 070-3041577