Rikspolisstyrelsen

Ny typ av bankbedrägeri i Västra Götaland

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 14:24 CESTEn ny typ av bankbedrägeri har under senare tid uppmärksammats av polisen i Västra Götaland. Unga människor luras att ta banklån för andras räkning.

Polisen har under senare tid fått in anmälningar som rubriceras som bedrägeri där i huvudsak yngre personer tvingats att ta banklån för annans räkning. Tillvägagångssättet är att någon kontaktas av en person som "förmedlar" en kontakt med tredje person. Offret får upplysningen att det är ett lätt sätt att tjäna pengar för honom/henne.
Den person som informerar offret uppger att han kan ordna alla papper för ett banklån och att han sedan genom kontakt på banken kan få lånet att "försvinna". Låntagaren skall för besväret får en mindre del av lånesumman och huvudparten av lånet tillfaller den person som ligger bakom själva idén.
De båda involverade träffas ett antal gånger där slutligen offret lämnar över sina personuppgifter som i sin tur skall användas för att införskaffa ett underlag för lånet. Bland annat utfärdas ett anställningsintyg som banken kräver för att bevilja lån. Anställningsintyget är naturligtvis falskt. Om låntagaren då i detta läge nämner att han/hon vill dra sig ur blir denne hotad. Låntagaren blir hotad med att det redan finns en skuld som måste betalas för kostnader i samband med utfärdande av diverse handlingar.

Därefter får låntagaren papper, besked om bank osv samt instruktioner om hur han skall gå till väga. Oftast är skälet till lånet att bekosta ett bröllop eller köpa en bil.

Låntagaren blir sedan sittande med hela skulden och betalningsansvar mot banken.

Polismyndigheten i Västra Götaland har fått vetskap om ett antal brott av denna typ men man misstänker att mörkertalet är stort. De som drabbas är ofta unga personer som av olika skäl hamnat i beroendeställning till någon. Gärningsmannen/männen kan av denna anledning fullfölja sin utpressning med mål att ta större delen av lånesumman.

Polisen uppmanar nu de personer som eventuellt drabbats av denna typ av brott att snarast göra en anmälan.

Vid eventuella frågor kan dessa besvaras mellan kl 10.00-11.30 på telefon 031-739 22 88