Bengtssons Maskin

Ny typ av elektronisk momentmätare spar tid och pengar åt företag vid egenkontroll av momentverktyg

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 14:29 CET

De som använder momentverktyg vet att krävande applikationer ställer höga krav på noggrannhet hos verktygen. Regelbunden kontroll och kalibrering är därför viktigt, och Bengtssons Tools som är distributör för bl a engelska Norbar presenterar nu en instrumentnyhet som gör det möjligt att spara tid och pengar genom egenkontroller.

En vanlig rekommendation är att momentverktyg kalibreras vid minst ett tillfälle varje år. Bengtssons Tools erbjuder kalibreringsservice i egen verkstad men presenterar nu en nyhet även för de kontroller av momentverktyg som bör göras mellan varje kalibreringstillfälle. Sådana kontroller är viktiga för att kvalitetssäkra skruvförband och traditionellt har företag som använder många momentverktyg ofta skickat sina verktyg till externa företag som erbjuder kontrollmätning.

Nackdelen är att dessa kontroller ofta leder till att man kan stå utan momentverktyg under en tid samtidigt som det kan innebära inte oväsentliga kostnader. Bengtssons Tools kan dock genom introduktionen av Norbars elektroniska momentinstrument T-Box erbjuda en lösning där företag själva kan utföra regelbundna kontroller. Parallellt med att Bengtssons Tools lanserar instrumentet utökar man sin egen service till att omfatta ”på-plats-kontroller” hos industrin via en egen Moment-buss som är utrustad med T-Box.

Fristående och lättanvänt instrument med stor pekskärm

Norbar är världsledande inom segmentet momentrelaterade produkter och det gör också att stora utvecklingsresurser ligger bakom satsningen på T-Box som är ett fristående instrument med stor pekskärm och pedagogiska ikoner som förenklar kontrollarbetet. Något som också förenklar är att instrumentet är förprogrammerat för Norbars hela produktprogram, och andra momentverktyg kan läggas till genom en enkel programmering via pekskärmen.

Möjligheter finns till grafisk analys och visning av förbandsprofil på instrumentets skärm, och kontrollresultatet kan också printas ut genom anslutning av skrivare. T-Box har ingen inbyggd givare men på instrumentet finns fyra utgångar för externa givare med möjlighet till automatisk igenkänning av Norbars givare. T-Box levereras med Norbars programvara (TDMS) för databearbetning på PC, och instrumentet kan lagra mer än 100 000 testdragningar som sedan kan analyseras i TDMS.

För mer information kontakta:

Anders Skoog, försäljningschef Bengtssons Tools, tel: 011-31 76 80, 070-544 15 55, e-post; anders.skoog@bengtssons-maskin.se

Ulf Henriksson, säljare, tel: 040-680 73 30, 070-633 32 05, ulf.henriksson@bengtssons-maskin.se

Fakta om Bengtssons Maskin

Bengtssons Maskin med huvudkontor i Arlöv ingår i den börsnoterade Indutrade-koncernen och har ett 30-tal anställda samt en årsomsättning på ca 105 Mkr (2010). Verksamheten är indelad i de två divisionerna Transmission och Tools. VD är Pål Pullen.

Divisionen Tools marknadsför verktyg inom tre produktgrupper; Lyft, Hydraulik och Moment. Tools har även en egen serviceverkstad som förutom att tillhandahålla reservdelar också reparerar och kalibrerar utrustning hela produktsortimentet. För de flesta av leverantörerna är Tools också auktoriserad servicepartner.