Cultura Gymnasium

Ny undersökning - 160 000 högstadieföräldrar vet inte om att deras barn skadar sig själv

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2012 14:02 CEST

Två av tre högstadieelever som håller på med självskadebete säger att deras föräldrar inte vet om detta visar en ny undersökning. Undersökningen bekräftar även tidigare rapporter att andelen högstadieelever som håller på med eller har provat självskadebeteende ligger kvar på 40 %. Det innebär att 27 % eller drygt var fjärde av alla högstadieförälder har barn som håller på med självskadebeteende och där barnet uppger att föräldrarna inte känner till detta. I antal innebär det att runt 160 000 högstadieföräldrar. Undersökningen är genomförd av Cultura Gymnasium och omfattar 1 000 elever.

Det är viktigt att föräldrar känner till om deras barn håller på självskadebeteende, eftersom psykologer och experter på området säger att det är av stor vikt att ungdomar får stöd av sina föräldrar för att komma ur sitt självskadebeteende säger Susanna Witting som tillsammans med Oliva Josefson gjort själva undersökningen.

Undersökningen har genomförts med högstadieelever i 23 geografiskt spridda skolor från Skåne i söder till Dalarna i norr. Skolorna är slumpmässigt utvalda och eleverna har fått svara anonymt. För att undersökningen skall hålla ur en vetenskaplig synpunkt, har Cultura Gymnasium anlitat expertis från bolag som arbetar med undersökningar.

Andelen ungdomar som håller på med självskadebeteende är i stort oförändrad visar undersökningen, 39,6 %, jämfört med rapport från år 2009 av professor Lars-Gunnar Lund och psykolog Jonas Bjärehed som visade på 40 %.

Själva undersökningen har genomförts som ett projektarbete på Cultura Gymnasium i Helsingborg, rektor Åsa Johansson menar att detta är ett arbete inom ett viktigt område som sannolikt kommer påverka och hjälpa många människor.

Dåligt med information till föräldrar
Det finns mycket information för barn om självskadebeteende på nätet, men betydligt mindre för föräldrar. Susanna Witting och Olivia Joseson har därför aktiverat en webb-portal för föräldrar, föräldrarstöd.se, där man får svar på de vanligaste frågorna som tecken på om ens barn skadar sig själv och länkar till vart man kan vända sig, både som förälder och barn. 

Resultat av undersökningen i sammanfattning:
- Mer än var fjärde (27 %) högstadieföräldrar har barn som skadar sig själv och som säger att deras föräldrar inte vet om detta

- Av 100 högstadieelever har 40 någon gång skadat sig själva, föräldrar till två tredjedelar av dessa barn vet inte om att deras barn håller på med självskadebeteende.


Kontaktpersoner:

Olivia Josefson
Tel: 0707 74 35 55
Olivia.Josefsson@culturagymnasium.se

Susanna Witting
Tel: 073 42 63 663
Susanna.Witting@culturagymnasium.se

Rektor Åsa Johansson
Tel: 076 64 43 652
e-post: asa.johansson@culturagymnasium.se

 

 

Cultura Gymnasium är ett fristående gymnasium i Helsingborg, som erbjuder
tre nationella program/inriktningar (Naturvetenskap, Samhällsvetenskap,
Humanistiskt/Kultur). Culturas profil är Mänskliga Rättigheter och Hållbar
Utveckling. Profilen går som en röd tråd genom all verksamhet på skolan.
Eleverna tränas i vetenskapliga arbetsmetoder, vilket ger en god akademisk
plattform för vidare studier. Cultura inspirerar eleverna till
företagsamhet, att ta tillvara möjligheter och förändringar samt att
utveckla och skapa egna värden (personligt, kulturellt och socialt).
Det arbete som Susanna Witting och Olivia Josefson genomfört inom
självskadebeteende är ett lysande exempel på projektarbete inom ett viktigt
område som sannolikt kommer påverka och hjälpa många människor säger
rektor Åsa Johansson..