Intel Security

Ny undersökning: 776 svenskar - 84 procent - lät sig luras i nätfisketest

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2014 10:51 CEST

Svenska direktörer och ekonomianställda tillhör de sämsta i världen på att identifiera nätfiskeförsök. Det framgår av en ny undersökning från säkerhetsföretaget McAfee. 924 svenskar har deltagit i undersökningen.

Undersökningen har genomförts av McAfee, en del av Intel Security, i form av en nätquiz där respondenterna fått ta del av tio olika mejl med globala företag som påstådd avsändare och därefter fått avgöra om mejlet är äkta eller falskt, genom att exempelvis kolla e-postadresser eller inbäddade länkar. De påstådda avsändarna är välkända företag som till exempel LinkedIn, American Express och PayPal.

Bland de 924 svenskar som deltog i undersökningen lyckades endast fem procent få full poäng och både klara av att identifiera alla nätfiskeförsök och gissa rätt på vilka mejl som var äkta.

84 procent, eller 776 personer, lät sig luras av minst ett nätfiskemeddelande.

Undersökningsresultaten har även delats upp efter yrkesroll. Det högsta snittresultatet i undersökningen erhölls av personalansvariga (73%) och IT-personal (72%) medan företagsledning och ekonomiansvariga hamnade på 66 respektive 64 procent.

"I dessa yrkeskategorier är svenskarna bland de sämsta i klassen globalt. Det är extra uppseendeväckande då den här typen av IT-attacker i första hand riktar sig till ekonomianställda och personer i ledande positioner. Det här visar tydligt att det är viktigt både att lära sig hur nätfiske fungerar, vilka varningssignalerna är, och att ha en dialog med de IT-ansvariga så snart ett mejl dyker upp där du inte är helt säker på vad det handlar om. Bedragarna blir allt skickligare på att dölja sina avsikter bakom till synes legitima väggar", säger Fredrik Möller, vd för McAfee i Norden och Baltikum. 

Nätfiske, eller phishing, är ett ständigt växande problem som dagligen drabbar privatpersoner och företag världen över, och en bidragande orsak till att identitetsstöld idag är det vanligast förekommande bedrägeribrottet i Sverige.

Genom att lura mottagaren att klicka på en länk kan förövarna få tillgång till datorer och nätverk, exempelvis stjäla identitetsuppgifter, lösenord och kontonummer, få tillgång till känsliga dokument eller utföra sabotage och bedriva utpressning. Ett aktuellt exempel: en riktad attack i Australien denna vecka drabbade tusentals företagsdatorer, där attacken installerade ett så kallat ransomware-program, som låste datorerna och där de drabbade avkrävdes på en lösensumma för att kunna få åtkomst igen.

Bifogat nedan är de svenska undersökningsresultaten uppdaterade måndagen den 15 september. Globalt har närmare 25 000 personer gjort testet och det går att testa sig själv på följande länk: https://phishingquiz.mcafee.com/

Om McAfee, Inc.

McAfee, ett helägt dotterbolag till Intel Corporation (NASDAQ: INTC), är världens största helt dedikerade IT-säkerhetsföretag. McAfee åtar sig att lösa även de svåraste säkerhetsutmaningarna globalt. Företaget levererar proaktiva och beprövade lösningar och tjänster som säkrar system, nätverk och mobila enheter världen över, vilket möjliggör för användare att koppla upp sig, surfa och handla säkrare på internet. Med hjälp av sin molnbaserade tjänst McAfee Global Threat Intelligence, som levererar hotdata, så kan McAfee utveckla innovativa produkter som möjliggör för hemanvändare, företag, offentlig sektor och tjänsteleverantörer att säkerställa att de efterlever regler och lagar och att deras information är skyddad, att avbrott förhindras, sårbarheter identifieras, och att deras säkerhet kontinuerligt övervakas och förbättras. http://www.mcafee.com