Handelsanställdas förbund

Ny undersökning av Handels: Stora risker i butiksarbete

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 12:49 CET

Sju av tio butiker saknar ett slutet kassasystem. Fyra av tio butiker säkerhetsutbildar inte personalen. Två av tio butiker uppger att de inte undviker ensamarbete. Det visar en säkerhetsenkät om butiksrån som Handels gjort.

För att få en bild över vilka åtgärder arbetsgivarna vidtar för att förhindra rån, hot och våld och förbättra arbetsmiljön har Handels gjort en säkerhetsenkät. Vi har fått in svar från 2606 butiker runt om i landet. Butikspersonal, skyddsombud och butiksägare har fått svara på frågor om säkerhetsarbetet.

– Resultatet är oroväckande. Det är inte acceptabelt att människor ska behöva vara rädda eller känna oro på sin arbetsplats. Därför är det av största vikt att arbetsgivare, fackförbund och politiker gör allt för att minska risken för butiksrån, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.

Handels har i samarbete med bland annat Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och polisen tagit fram ett säkerhetsprogram, 13-punktsprogrammet ”Skydd mot rån i handeln”, för att skapa goda säkerhetsrutiner. På frågan om butiken är certifierad enligt 13-punktsprogrammet uppger sex av tio att deras butik inte är säkerhetscertifierad. I dagligvaruhandeln är det tre av tio som uppger sig vara certifierade, medan två av tio i fackhandeln.

– Som framgår av undersökningen finns det mycket arbete kvar att göra för att butikerna ska nå upp till tillräckligt ansvarstagande vad det gäller säkerhetsfrågor, säger Lars-Anders Häggström. Handels vill att fler butiker ska ha slutna kontanthanteringssystem, men det tar tid att få alla butiksägare att vilja investera i detta. Vi har föreslagit en lag om kontanthanteringssystem, men nuvarande regering har hållit sig kallsinnig.

Handels driver också frågan om minskat ensamarbete, högre säkerhetskunskap bland butiksägare och personal samt att alla butiker ska säkerhetscertifiera sig enligt 13-punktsprogrammet.

– Sådant arbete ska ske i samarbete med arbetsmarknadens parter, säger Lars-Anders Häggström.

Handels kräver att arbetsgivare och politiker tar sitt ansvar för att stoppa de rån och det våld som dagligen förekommer i handeln.

– Vi ställer krav på att regeringen lyfter frågan om säkerhet i butik högt upp på dagordningen och att Svensk Handel tar sitt arbetsmiljöansvar som arbetsgivare och kommer med konkreta åtgärder för säkrare arbetsmiljö, säger Lars-Anders Häggström. Det är också viktigt att Arbetsmiljöverket är konsekvent i sitt agerande och inte vidtar åtgärder som minskar tryggheten för de anställda.

Rapporten bifogas i pressmeddelandet.

För ytterligare information om rapporten kontakta:
Josefine Boman, utredare Handels, tfn 072-221 61 21
Martine Syrjänen Stålberg, arbetsmiljöombudsman Handels, tfn 076-788 39 65

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund. Handels har cirka 150 000 medlemmar, varav drygt 100 000 är kvinnor. Cirka 24 procent av våra medlemmar är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på www.handels.se