Villaägarnas Riksförbund

Ny undersökning avslöjar: Småhusägare betalar dubbelt för återvinning

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 15:02 CEST

Småhusägare i 21 kommuner betalar både för producenternas återvinningsstationer och för kommunens returavfallsinsamling. Det innebär att de betalar två gånger för att återvinna samma returavfall, visar en ny undersökning från Villaägarnas Riksförbund.

Undersökningen visar att kommunerna anser att ett system med fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar från småhus skulle medföra både miljövinster och bättre service. Konsumenter i kommuner som infört fastighetsnära insamling av returavfall får idag dock betala dubbelt, eftersom de redan har betalt den i priset inkluderade förpackningsavgift som finansierar återvinningsstationerna.

Otydlig lagstiftning och brister i samarbetet mellan förpackningsproducenter och kommuner gör detta möjligt.


Systemet med nationella återvinningsmål gör att konsumenternas möjligheter att återvinna förpackningar och tidningar avgörs av var de bor någonstans och vilka de är. Det krävs lokala återvinnings- och servicemål för att komma till rätta med problemet.

- Återvinningsstationer som är överfulla och skräpiga har uppenbara brister. Det är dags att övergå till fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar från småhus där kommunerna anser det lämpligt. Producenterna eller kommunerna bör åläggas detta ansvar, säger Björn Nordlund, utredare på Villaägarnas Riksförbund.

I undersökningen framgår bland annat att:

  • Närmare 7 av 10 kommuner svarar att fastighetsnära insamling från småhus är bättre för miljön jämfört med återvinningsstationer
  • 8 av 10 kommuner svarar att fastighetsnära insamling från småhus ger bättre service än återvinningsstationer
  • Närmare 9 av 10 kommuner svarar att fastighetsnära insamling från småhus ger bättre insamlingsnivåer
  • 8 av 10 kommuner anser att producenterna ska finansiera den fastighetsnära insamlingen från småhus.För mer information kontakta: Om Villaägarnas Riksförbund
Björn Nordlund
utredare
mobil 070-568 11 88
bjorn.norlund@villaagarna.se