aduct ab

Ny undersökning: Barn med adhd mår sämre än sina jämnåriga.

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 11:59 CET

Barn med adhd trivs sämre i skolan, är ofta mobbade, får inte det stöd de är i behov av, har färre fritidsaktiviteter, färre vänner i klassen och på fritiden, sitter mer framför datorn och tvn än barn utan adhd. Det visar en enkätundersökning där 300 föräldrar svarat på 15 påståenden. Drygt hälften av de svarande hade barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Kontrollgruppen innehöll knappt 150 föräldrar till barn utan funktionsnedsättning.

Några påståenden och svar från enkäten i siffror:

 

”Mitt barn trivs i skolan”      

68% av föräldrarna till barn utan adhd instämmer helt.                                                                

22% av föräldrarna till barn med adhd instämmer helt.

 

”Mitt barn har vänner i klassen”                    

78% av föräldrarna i kontrollgruppen instämmer helt.                                                                  

30 % av föräldrarna till barn med adhd instämmer helt.                                                               

 

”Vi får det stöd vi behöver från skola, kommun och samhälle”                                                                                                        

87 % av föräldrarna i kontrollgruppen instämmer helt eller delvis.                                          

37 % av för föräldrarna till barn med adhd instämmer helt eller delvis.                                                               

 

”Mitt barn är/har varit mobbad i skolan”                                                                                                                                                  

13% av föräldrarna i kontrollgruppen instämmer helt eller delvis.                                           

53 % av föräldrarna till barn med adhd instämmer helt eller delvis.

 

”Jag är nöjd med livet vi lever”

61 % av föräldrarna i kontrollgruppen instämmer helt.                                    

8 % av föräldrarna till barn med adhd instämmer helt.        

 

Undersökningen är gjord av Malene Larssen i samarbete med föreningen Compassen.

För frågor och mer information kontakta; Malene Larssen, 0707-291989 eller malene.larssen@aduct.com

Malene Larssen är lärare och författare tilll boken "Är jag normal, mamma? Att se, förstå och möta ett barn med add". Compassen är en förening för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer.