PelletsFörbundet

Ny undersökning bland villaägare visar: Ökat förtroende för pellets som 100 procent förnyelsebart

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 14:39 CET

Åtta av tio villaägare som planerar att byta värmesystem under de kommande 12 månaderna tycker att det är viktigt att deras nya värmesystem är klimatsmart. Och av de värmekällor som man spontant nämner som totalt förnyelsebara är pellets och solvärme de enda alternativen som får ökat förtroende från respondenterna jämfört med våren 2011. Det visar den senaste upplagan av undersökningen "Villapanelen" som genomförts av Sveriges största tidning Vi i Villa.


Villapanelen genomfördes under hösten 2011 med 1200 respondenter bland Sveriges villaägare. En tredjedel av dessa planerar att byta eller komplettera sitt värmesystem inom det kommande året. Framför allt är det yngre villaägare som planerar ett byte. Åtta av tio tycker att det är viktigt att deras nya värmesystem ska vara klimatsmart och enbart nyttja förnybar energi.

Av de som anser sig känna till, och nämner, olika energialternativ och som  "till 100 % klarar uppvärmning med förnybar energi” har trenden sedan hösten 2010 förflyttat sig enligt nedan (beräknat i procent). Pellets och solenergi visar på ökat förtroende. Störst är raset för bergvärme, värmepump och vattenkraft.

 

Energislag          Hösten 2010              Hösten 2011

Pellets:               18, 5                          19,5                                      

Solvärme:           48                               48,5                                      

Bergvärme:         34, 5                           29,5                                      

Ved/flis:               22                              19,5                                      

Vindkraft:             15,5                           13                                   

Jordvärme            11,5                           9,5                                     

Luftvärme:            9                                8                                           

Fjärrvärme:           6                                6                                          

Vattenkraft:          10,5                           4,5                                     

Värmepump:         11,5                           4                   

                                           

- Villaägare blir allt mer långsiktiga när de väljer värmekälla, inte minst mot bakgrund av de senaste årens rekordhöga elpriser. Pellets är en av få värmekällor som är 100 procent förnybar och dessutom eloberoende och kan med fördel även kombineras med solvärme. Vi tror att den positiva trenden håller i sig och att allt fler kommer att inse vilket bra val pellets är - både för plånboken och för miljön, säger Hampus Mörner, ansvarig på Pelletsindustrins Riksförbund (PiR).

För mer information om undersökningen välkommen att kontakta PiR:s kansli.

Besök också gärna www.hundraprocent.info

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hampus Mörner

Pelletsindustrins Riksförbund (PiR)

Epost: hampus.morner@pelletsindustrin.se

Telefon: 08-441 70 77

Pelletsindustrins Riksförbund (PiR) bildades 1998 och har idag 15 medlemmar över hela landet. PiR:s roll är att stödja, stärka och stimulera pelletsbranschen.
Pellets är ett förädlat biobränsle baserat på trädråvara från skogsindustrin. Pellets är ett lätthanterligt bränsle som används för värmeproduktion i både små och stora förbränningsanläggningar från villapannor till kraftvärmeverk. PiR arbetar tillsammans med sina medlemmar kring branschgemensamma frågor kring pellets som:

  • Administration av branschststistik
  • Information till allmänhet och beslutsfattare
  • Forskning och utveckling
  • Internationellt samarbete
  • Standardisering