Fritidsforum

NY UNDERSÖKNING. FLER UNGA KÄNNER SIG TRYGGA PÅ FRITIDSGÅRDEN ÄN I SKOLAN

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2014 10:43 CEST

Unga i Sverige känner sig trygga när de är på fritidsgården eller på liknande kommunala eller föreningsdrivna mötesplatser (Ex. Ungdomens Hus, ungdomsgården m.fl.) visar en ny undersökning från Fritidsforum. Det är i bostadsområdet och när unga befinner sig på nätet som de känner sig som mest otrygga.

Fritidsgården upplevs som en trygg plats att vara på och man har stort förtroende för fritidsledaren (78 %). Därefter är det i hemmet unga känner sig som tryggast (70 %). Först på tredje plats kommer skolan (65 %). Endast häften anser sig vara trygg i bostadsområdet eller på nätet (50 %).

Fritidsforums undersökning visar att unga främst tycker det är viktigt med relationen när de besöker fritidsgården. Unga upplever att mötesplatsen är en trygg miljö att träffa sina kompisar och träffa nya kompisar på. Unga upplever sig ha goda möjligheter att påverka verksamheten på gården. Allt fler unga organiserar sig själva och bildar föreningar kring sina intressen med stöd av fritidsledare på
gården. På frågan om hur en bra fritidsledare skall vara säger unga att hen är en schysst och rättvis person, som ger stöd till unga att växa som individer. En fritidsledare skall ha god kännedom om bostadsområdet, om vad som händer här,och ha ett bra kontaktnät.

Undersökningen “Om ungas mötesplatser ” har besvarats av 300 unga mellan 10-20 år som besöker
fritidsgårdar och liknande mötesplatser i 61 kommuner. Undersökningen finns
tillgänglig på www.fritidsforum.se/opinion-forlag/enkat-om-ungas-motesplatser/#.VEj5pskxiV0

För mer information kontakta förbundssekreterare Lisa Ingestad  på 070 577 07 26 eller lisa.ingestad@fritidsforum.se

Fritidsforum är en ideell riksorganisation bildad 1937. Medlemmar i riksförbundet är kommunala
fritidsgårdar, föreningsdrivna gårdar, kooperativ, ungdomens hus med flera sammanslutningar. Snabbast växer ungdomsföreningarna och Fritidsforum har idag mer än 350 ungdomsföreningar som unga själva organiserar på sina mötesplatser.

Fritidsforum är en ideell riksorganisation bildad 1937. Medlemmar är fritidsgårdar, föreningsdrivna ungdomsgårdar, hemgårdar, kooperativ, ungdomens hus med flera sammanslutningar. 90 000 ungdomar deltar årligen i verksamheter som bedrivs av medlemmar i Fritidsforum..