Exportrådet

Ny undersökning från Exportrådet: De nyaktiverade företagen i Västerbotten och Norrbottens Län

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 11:44 CEST

I samband med den regionala Exportdagen i Luleå presenterar Exportrådet även en marknadsundersökning bland exportföretag i Norrland. Av 109 tillfrågade företag har 77 procent exportförsäljning, en siffra som väntas växa till 83 procent det närmaste året.

Totalt har 109 slumpmässigt utvalda exportföretag i Norrland intervjuats. Av dessa uppgav 77 procent att de idag har exportförsäljning, varav en tredjedel har en exportandel på över 25 procent.


Vill exportera mera

De intervjuade företagen har en stor branschspridning. Flertalet har blygsam export, men det finns en drivkraft hos företagen att öka exportförsäljningen. Bland de 25 företag som i dagsläget inte har någon exportförsäljning planerar en fjärdedel att starta med det under det närmaste året.


Europa och USA lockar mest

Totalt uppger 14 företag att de planerar att ta hjälp av ett "konsultbolag eller exportfrämjande organisation" i den kommande exportutvecklingen.

Norden är idag den överlägset största exportmarknaden, men även central-, öst- och övriga Västeuropa. Det är även dessa marknader, samt USA som man vill in på i framtiden.


Drygt hälften av de intervjuade företagen har en omsättning på under 10 miljoner kronor.Undersökningen finns bifogad nedan


-------------------------------------------------------------------För ytterligare information kontakta:

Mauro Gozzo, chefekonom Exportrådet, 08-588 660 35, 0708-83 85 28

Erik Hagenrud, personlig Exportrådgivare, Exportrådet i Luleå, 0920-43 56 65, 070-237 40 71

Helena Olsson, informatör Exportrådet, 08-588 660 77, 0708-81 86 93Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i mer än 40 länder med 400 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 400 miljoner kronor.


Relaterade filer
Hela undersökningen - Undersökning av de nyaktiverade företagen i Västerbotten och Norrbottens Län - (388 kb)
http://www.swedishtrade.se/docfile/41521_Presentation%20Exportrådet%202005.ppt

Sammanfattning - Undersökning av de nyaktiverade företagen i Västerbotten och Norrbottens Län - (24 kb)
http://www.swedishtrade.se/docfile/13248_Mauros_sammanfattning.pdf