Global Utmaning

Ny undersökning från Global Utmaning:”Unga mest sugna på EU-valet”

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 08:50 CEST

Ett år före EU-valet har Global Utmaning undersökt svenska folkets attityder till EU och Europaparlamentsvalet.  Drygt hälften, 54 procent, säger att de kommer att rösta i EU-valet 2014, och intresset är större bland unga och gamla, än bland medelålders. Tydlighet identifikation och en bättre hantering av krisen skulle kunna få fler att rösta och ekonomi, arbete mot organiserad brottslighet, klimatet och jobben är de viktigaste frågorna att driva inom EU anser de som svarat.

Tydlighet, identifikation och en bättre hantering av krisen skulle få fler att rösta, enligt undersökningen som också pekar på en skillnad mellan olika åldersgrupper. Yngre (18-24 år och 25-34 år) och äldre (65+) väljare är något mer positiva till att rösta än medelålders väljare (35-65 år). Dessutom är storstadsväljare något mer positiva.
- Det verkar finnas en ny syn på EU hos de yngre väljarna, annars ser det ut att vara de samband man kan förvänta sig sedan tidigare val säger Jytte Guteland ansvarig för Europafrågor på Global Utmaning.

Ekonomi, klimat och jobb
Ekonomi, arbete mot organiserad brottslighet, klimat och jobb är de frågor som svenska folket vill att EU skall prioritera. Ingen av dessa frågor förvånar eftersom de är gränsöverskridande, menar Jytte Guteland. Samtidigt är det förstås utmanande för partierna att visa hur det kan tydliggöras för dem som ännu inte bestämt sig för att rösta.

Gärna EU-medlemskap men ingen Euro
En majoritet av de tillfrågade vill att Sverige ska vara medlem i EU, däremot är det tydligt fortsatt motstånd mot Euron. Resultaten visar också att många instämmer i uppfattningen om ett ”ökat hänsynstagande till lokala förutsättningar i varje land.”
- För oss som tror på ökat samarbete är det samtidigt viktigt att vara medveten och varsam med svenska folkets vilja att ta det piano, säger Jytte Guteland.

Temepraturmätning ett år före valet
Global Utmaning genomförde undersökningen ett år innan Europaparlamentsvalet eftersom vi, trots nyheternas ständiga rapportering om Europakrisen, oroas över bristen på nationell debatt om Europas framtid. Sverige är Europa. Vår framtid avgörs också av hur hela Europa mår. Därför behöver svenska folkets åsikter om krisen, samarbetet och sakfrågorna lyftas fram i god tid innan valet

Fakta
Undersökningen har genomförts av analysinstitutet YouGov. Under perioden  21-24 maj har sammanlagt 1007 intervjuer genomförts med svenska folket i åldern 18-74 år. Datainsamling via YouGovs Online Access Panel.

Mer information och ytterligare kommentarer: jytte.guteland@globalutmaning.se

Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv och forskning som verkar för lösningar på de globala utmaningar som rör ekonomi, miljö och demokrati.