Ipsos Sweden

Ny undersökning från Ipsos i 24 länder: Global flyktingsituation sätter avtryck i opinionen

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2015 13:27 CEST

Kriget i Syrien och IS framfart bidrar till att miljontals människor lämnar sina hem och flyr mot ett tryggare liv. Inte sedan andra världskriget har så många människor i världen varit på flykt som idag. Enligt FN-organet UNHCR överstiger antalet flyktingar, asylsökande och internflyktingar över 50 miljoner. Och flyktingsituationen sätter avtryck i opinionen.

En ny global undersökning från Ipsos som studerar attityderna till invandring och integration i 24 länder visar att andelen som anser att invandringen i huvudsak haft en positiv inverkan på samhället minskar, både i Sverige och i andra stora mottagarländer. Undersökningen visar samtidigt att svenskar, i en internationell jämförelse, är mer positiva till invandring och oftare anser att invandring är bra för landets ekonomi.

För att öka kunskapen om hur flyktingsituationen påverkar attityderna till immigration och integration har Ipsos team för globala opinionsundersökningar i Washington D.C. genomfört en undersökning i 24 länder, inklusive Sverige. Totalt har drygt 17500 intervjuer genomförts, varav 500 i Sverige, mellan den 19 juni och 3 juli med en representativ on-line målgrupp 16 – 65 år. Flera av frågorna har ställts återkommande sedan 2011 vilket ger möjlighet att studera hur opinionen förändrats över tid.

8 av 10 intervjuade (81 %) i undersökningen globalt uppger att invandringen till landet ökat under de senaste fem åren. Varannan (50 %) säger att landet har tagit emot för många invandrare och 46 % instämmer i påståendet att invandring gör att landet förändras på ett sätt som man inte tycker om.

Svenskar hör till de som oftast uppger att invandringen ökat (88 %). Motsvarande resultat för Sverige när undersökningen genomfördes år 2013 var 79 %, och år 2011 66 %.

43 % av de intervjuade i Sverige tycker att invandringen till Sverige är för stor. Jämfört med andra länder med stort flyktingmottagande är 43 % fortfarande en relativt låg andel. I exempelvis Turkiet och Italien svarar 92 % respektive 71 % att landet tagit emot för många invandrare.

45 % av svenskarna instämmer i påståendet att invandringen innebär en för stor belastning för välfärdsverksamheter som vård, omsorg och utbildning. När frågan ställdes 2013 instämde 36 % av svenskarna i påståendet.

36 % av de intervjuade i Sverige (jämfört med 46 % bland samtliga intervjuade) instämmer i påståendet att invandring gör att landet förändras på sätt som man inte tycker om. 45 % av svenskarna instämmer inte i påståendet, vilket är den högsta andelen bland alla 24 länderna. Frågan ställdes första gången i år.

Jämfört med de flesta andra länder i undersökningen hör svenskarna till de som har mest positiva attityder till invandring. Men, jämför man de svenska siffrorna med resultaten i undersökningarna från 2011 och 2013, så syns en viss trend där färre håller med om invandringens positiva effekter.

31 % av svenskarna instämmer i påståendet att invandring har haft en positiv inverkan på samhället, jämfört med 21 % bland samtliga intervjuade. Jämfört med 2013 har andelen svenskar som håller med om påståendet minskat från 38 %.

38 % av de intervjuade i Sverige (jämfört med 28 % globalt) instämmer också i påståendet att invandringen är bra för Sveriges ekonomi.

I Sverige, liksom i andra länder med stort flyktingmottagande, har invandrings- och integrationsfrågorna flyttat högt upp på den politiska dagordningen. Invandringskritiska Sverigedemokraterna fördubblade stödet i förra höstens val och flera av riksdagspartierna debatterar nu om den rådande invandringspolitiken bör förändras.

Resultaten från Ipsos globala undersökning, kompletterad med andra studier som exempelvis Eurobarometern och DN/Ipsos temaundersökning om invandring (Dagens Nyheter 16 mars), bekräftar att många svenskar i grunden har en positiv syn på invandring men visar samtidigt att det finns en betydande oro för att invandringen har blivit större än vad samhället klarar av.

Dessutom får integrationen i Sverige ett rungande underkänt. Enligt DN/Ipsos temaundersökning anser drygt 6 av 10 svenskar att integrationen fungerar mycket dåligt eller ganska dåligt. Endast 10 procent svarar att integrationen i Sverige fungerar bra. Segregation, jobb och bostäder pekas ut som de största problemområdena och många intervjuade talar om att det är ett slöseri att människors kunskaper inte tas tillvara i Sverige. Undersökningen visar också att 8 av 10 svenskar känner oro för ökad främlingsfientlighet i samhället.

Hur invandring och integration ska fungera i Sverige i framtiden kommer sannolikt att fortsätta höra till de mest debatterade politiska frågorna under mandatperioden. De partier som uppfattas presentera en trovärdig och relevant politik för en invandring och integration som fungerar och stärker Sverige har goda förutsättningar att vinna stöd i opinionen.

Läs Ipsos nya globala undersökning Global Views on Immigration

Läs DN/Ipsos temaundersökning Svenskarnas attityder till invandring och integration

För mer information kontakta:

David Ahlin, Nordenchef Ipsos Public Affairs

david.ahlin@ipsos.com

Om Ipsos:

Ipsos är ett globalt strategi- och analysföretag med ca 17 000 anställda och verksamhet i 90 länder. Ipsos erbjuder full service inom research och analys genom fem globala affärsområden: Ipsos Connect (Media och kommunikation), Ipsos Marketing, Ipsos Public Affairs, Ipsos Loyalty och Ipsos Observer (Datainsamling och sammanställning). Ipsos är noterat på Parisbörsen och har huvudkontor i Paris. www.ipsos.se, www.ipsos.com