Jusek

Ny undersökning från Jusek visar: Yrkeshögskolan har bättre ersättning än universiteten

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 10:09 CET

Yrkeshögskolans utbildningar inom ekonomi och juridik får 30 procent mer resurser än ekonomi- och juridikutbildningar vid högskolor och universitet. Det visar Juseks rapport ”Eftergymnasiala utbildningar med olika förutsättningar”.

Jusek har jämfört yrkeshögskolans ersättningssystem med högskolans och universitetens system. Jämförelsen visar att yrkeshögskolans utbildningar får högre ersättning per student. En anordnare för yrkesutbildningar inom till exempel ekonomi får ett schablonbelopp på minst 52 000 kronor per studerande och år. Medan universitet och högskolor får 40 600 kronor. Det gör att yrkeshögskolan har större möjligheter att satsa på kvalitet i undervisningen jämfört med universiteten och högskolorna.

Följden är att en blivande redovisningsekonom på yrkeshögskolan får minst dubbelt så mycket undervisning som en ekonomstudent på högskolan. Den som läser en tvåårig utbildning till juristassistent får i genomsnitt mellan 15-20 timmars undervisning i veckan. Detta kan jämföras med juristutbildningen vid något av Sveriges lärosäten, där studenterna får i genomsnitt åtta lärarledda timmar. Var fjärde har bara sex timmar eller mindre.

- Det är bra att regeringen satsar på yrkeshögskolan men i jämförelse mellan utbildningsformerna har högskolor och universitet sämre förutsättningar. Det visar att behovet av kvalitetssatsningar är stort, säger Louise Adelborg, Juseks vd.

- Den eftergymnasiala utbildningen ska konkurrera under samma förutsättningar. Det gör den inte idag. Regeringen behöver se över ersättningssystemen till universitet och högskolor. Det är inte rimligt att 80 procent av tiden är självstudier, säger Louise Adelborg.

Läs mer på www.jusek.se

Kontakt:
Louise Adelborg, Juseks vd 070-665 29 11
Camilla Björkman, projektledare, 070 -665 29 05
Kristina Mäler, pressansvarig, 070 -665 29 55

Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare.