100 % Förnybar värme

Ny undersökning från Villapanelen visar: Helt förnybar värme ett krav när villaägare byter uppvärmning

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2012 07:44 CEST

Mer än var fjärde villaägare planerar att byta eller komplettera sitt värmesystem under det kommande året. Majoriteten av dem har ett gemensamt krav – uppvärmningen ska vara 100 % förnybar. Samtidigt råder stor osäkerhet kring vilka uppvärmningsalternativ som faktiskt är helt förnybara. Det visar en ny undersökning från Villapanelen.

Villapanelen genomfördes under vårvintern 2012 med ett representativt urval bland Sveriges villaägare. Fler än var fjärde av de tillfrågade planerar att byta eller komplettera sitt värmesystem inom det kommande året och kravlistan är tydlig. Hela 70 procent tycker att det är viktigt att deras nya värmesystem ska vara klimatsmart och enbart nyttja förnybar energi.

Men det råder stor osäkerhet kring vilka värmekällor som faktiskt möter detta kriterium.  På frågan om man känner till något eller några värmesystem, enskilt eller i kombination, som till 100 % klarar uppvärmning och varmvatten med förnybar energi svarar hela 76 procent av de 1200 respondenterna ”Nej” eller ”Vet ej.”

-       Det är givetvis glädjande att se att svenska villaägare har en sådan tydlig ambition vad gäller deras förnybara uppvärmning. Däremot blir det väldigt tydligt att det finns ett kunskapsglapp som behöver överbryggas. Solenergi, Pellets, Ved/flis och Vindkraft lyckas man pricka in som 100 % förnybara. Värmepumpar av olika slag förvirrar däremot eftersom de faktiskt drivs av el. El som under kalla vinerdygn till stor del är fossilbaserad, och det tror vi är något som villaägare inte riktigt insett, säger Hampus Mörner från Kunskapsprojektet 100 % Förnybar Värme.

 Mellan de alternativ som dock anges som förnybara ser topp 5-fördelningen ut så här:

1. Solenergi

2. Bergvärme

3. Ved/flis

4. Pellets

5. Vindkraft

Om Villapanelen 2012

  • Startad och drivs av tidningen Vi i Villa för att ta del av läsarnas synpunkter och erfarenheter kring livet i villa. Består av ca 20 000 villaägare runt om i Sverige.
  • Fältperiod för Villapanelen 2012 var 2012-02-07 till 2012-02-19.
  • Årets undersökning har besvarats av 1200 respondenter vilket ger ett representativt urval:
    • 58 % kvinnor och 42 % män.
    • 18 % är yngre än 40 år, 27 % är mellan 40-50 år och 55 % är äldre är 50 år.
    • 46 % har hemmaboende barn.

 För ytterligare information vänligen kontakta:

Hampus Mörner, Svenska Bioenergiföreningen             

E-post: hampus.morner@svebio.se                  

Telefon: 08-441 70 77          

Mobil: 070-965 34 40

 

100 % Förnybar värme är ett samverkansprojekt som drivs av branschföreningarna Pelletsindustrins Riksförbund (PiR), Pellsam, Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) samt Svensk Solenergi. Projektets syfte är att verka för förnybar energianvändning i Sverige och det har pågått sedan början av 2009 med hemsidan www.hundraprocent.info som nav för kommunikationsinsatserna.